FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/06/2020

Rätten till laglott

Hej !

Min bror har avlidit och han har två döttrar. Min mamma äger en bostadsrätt som hon vill att jag ska ärva till 100%. Några andra tillgångar finns inte.

Enligt "istadarätten" 2 kap 1 § ärvdabalken. så kan man inte testamentera bort döttrarnas laglott.

Kan man göra något så att lägenheten ska tillfalla mig till 100% utan att jag behöver köpa ut döttrarna etc.

Hälsningar Tina Eriksson

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är ärvdabalken (ÄB) (1958:637) som reglerar frågor gällande arv. Det finns en legal arvsordning, där arvingarna delas in i flera olika arvsklasser. Till den första arvsklassen hör bröstarvingarna, dvs. den avlidnes barn och deras avkomlingar om bröstarvingen har avlidit (ÄB 2 kap. 1 §). I detta fall har alltså din brors barn rätt till arv efter din mor. Denna princip kallas istadarätten och den är alltså aktuell i detta fall. Eftersom din bror hör till den första arvsklassen så har barnen rätt till sin fars laglott, vilket alltså är hälften av den s.k. arvslotten. Med arvslott menas det som bröstarvingarna har rätt till enligt lag. Om det inte finns ett testamente och det finns två bröstarvingar så har de rätt till 50% var. Laglotten är hälften av detta, vilket innebär att bröstarvingarna i alla fall har rätt till 25% (ÄB 7 kap. 1 §). I detta fall har du rätt till 50% och din bror 50%. Laglotten av detta blir 25%, vilket innebär att barnen har rätt till 25% av din mors egendom. Om det inte finns några andra tillgångar så ska 25% av lägenheten tillfalla barnen. Din mor kan bestämma sig för att testamentera allt åt dig, men barnen har fortfarande rätt att jämka testamentet för att få ut sin andel (ÄB 7 kap. 3 §). Om barnen inte jämkar testamentet så kommer lägenheten att tillfalla dig till 100%. Rätten till laglott kan alltså inte kringgås.

Sammanfattning:
En bröstarvinge och deras avkomlingar har rätt till sin laglott och detta kan inte kringgås. För att man ska få ut sin laglott så krävs det dock att den bröstarvinge som vill ha sin laglott begär jämkning av testamentet.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000