Förordnande om enskild egendom

2017-02-28 i Bodelning
FRÅGA
HejJag har varit gift i 30 år, vi bor på min mans släktgård, nu ska vi skiljas och göra bodelning.Det har nu kommit fram ett papper på att gården är enskild egendom, vet inte om det är gåva eller arv.Detta brev har jag aldrig vetat om, utan trott genom giftemålet att jag har hälften i giftorätt.Känns lite som om jag är förd bakom ljusét, vad är det som gäller? Vi har inget äktenskapsförord Vad har jag rätt till ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag beklaga situationen. Skilsmässor är en tuff period i sig och blir ännu tuffare om juridiken krånglar till dem.

Angående vem som har rätt till egendomen gäller följande:

För makars egendom gäller som huvudregel att all egendom är giftorättsgods och därför ska ingå i en eventuell bodelning. Från detta finns det undantag vad gäller, som du skriver, enskild egendom.

Enskild egendom är sådant som:

1. du eller din make genom ett äktenskapsförord förordnat att egendomen ska vara enskild

2. du eller din make fått i gåva med en föreskrift om att just den gåvan ska vara enskild egendom

3. du eller din make erhållit via testamente med en föreskrift om att just den gåvan ska vara enskild egendom

4. du eller din make ärvt genom arvsrätt och där ett testamente då säger att egendomen i fråga ska vara enskild egendom

5. allt som trätt i stället för det som står ovanför. Exempelvis om den enskilda egendomen sålts eller bytts mot annan egendom, är det som fåtts i ersättning för den enskild egendom.

Vidare finns regler för försäkringsersättning och pensionssparande, men då detta inte berörs av din fråga, utelämnar jag det.

Ska bostaden ingå?

All egendom som inte går in under punkterna ovan är som huvudregel gemensam, detta gäller även den gemensamma bostaden. Det som är intressant i den här frågan är alltså huruvida det brev du pratar om är antingen ett gåvobrev eller testamente såsom i 2, 3 eller 4. Om det är så att någon av punkterna är uppfyllda är egendomen enskild och ska inte ingå i er bodelning.

Kan jag har rätt till huset ändå?

Vid en äktenskapsskillnad finns möjlighet att göra en behovsprövning angående den gemensamma bostaden – det vill säga: vem behöver den mest? Här tar man hänsyn till skillnader i makarnas ekonomiska förhållanden och dylikt. Tyvärr är det dock så att när det är släktgårdar gäller som huvudregel att gården ska finnas kvar hos den make i vars släkt den har gått om det inte är markanta skillnader i behovet av bostaden er emellan.

Av informationen i frågan finns det därför inte så mycket du kan göra just angående bostaden mer än att undersöka om det brev du pratar om uppfyller vad som krävs för enskild egendom. Vill du ha hjälp av våra jurister att göra detta, kan du kontakta dem på www.lawline.se/boka.

Makars egendomsförhållanden framgår av äktenskapsbalkens 7 kapitel om du önskar läsa mer själv.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2829)
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning

Alla besvarade frågor (94230)