FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB06/03/2018

Förolämpningsbrottets nedre gräns

Är det olagligt att inte kalla en person sitt (vad den känner är) rätta pronomen? Alltså att om en tjej känner att den vill bli kallad för han, hans mm. Måste jag följa detta? Jag kan förstå att detta skulle vara väldigt ignorant i sak om det nu inte var olagligt, men frågan är: är det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).

Det korta svaret är, enligt min uppfattning, nej.

Det något längre svaret är att det brott som man möjligen skulle kunna tänkas komma närmast är förolämpning enligt 5 kap. 3 § BrB. Förolämpning kräver dock att man "smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende". Bestämmelsen lär inte ha någon särskild juridisk betydelse. För att dömas till ansvar måste gärningen ha bestått i vad som i allmänhet kan anses vara ett kränkande tillmäle eller liknande. Vidare måste uttalandet kunnat tänkas utgöra förtal om det spridits, vilket även det i ditt fall är otänkbart.

Avgörande är alltså inte huruvida en individ subjektivt upplevt att vederbörande förolämpats utan om det sagda i allmänhet skulle uppfattas som kränkande; en annan ordning ter sig otänkbar. Det är även värt att notera att bestämmelsen idag tillämpas i mycket låg grad. Den kan närmast anses något föråldrad eftersom den i hög grad har sin grund i tankar om heder, ära och kränkningar av dessa som förr tillmätts större betydelse än idag.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?