Förolämpningar och hot om anmälan till socialnämnd på Facebook

FRÅGA
En kvinna på facebook kallar mig dålig mamma och hora och att jag skulle dricka/supa mig redlös inför barnen. Att ja hoppar runt bland killar. Hon ska anmäla detta till soc. Hon vet inte vsd hon dnscksr om. Trots att ja inte vet vem hon är. Hon bor i Malmö och heter Y och är född XXXXXXXX. Ja känner mig påhoppad pga att ja lämna en kille för en annan då ja mådde dåligt i hans sällskap. Hon känner honom tydligen. Hur ska jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om kvinnan har skrivit detta genom privat meddelande till dig eller skrivit på din ”vägg” eller liknande där andra människor kan ta del av dessa påståenden. Ur en juridisk synvinkel skulle det kunna utgöra förtal att genom inlägg som andra än bara du kan se yttra sådana saker som att du super dig redlös inför barnen, men en närmare utredning av samtliga omständigheter är nödvändigt för att avgöra om detta är brottsligt. För att förtal ska anses begånget ska gärningspersonen ha utpekat någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (se 5 kap. 1 § brottsbalken). Är det frågan om privata meddelanden kan det inte röra sig om förtal. Speciellt med just förtal är att åklagare normalt sett inte får väcka åtal. Initiativet till åtal ligger istället hos den person som anser sig ha blivit utsatt för ett sådant brott, alltså i detta fall du. Önskar du att juridiskt gå vidare med detta kan du alltså välja att göra en polisanmälan.

Är det så att hon faktiskt gör en anmälan ska socialnämnden öppna en utredning om de anser att det som kommit till deras kännedom kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Socialnämnden ska givetvis beakta alla sidor som framkommer i sin utredning och baserar inte utan vidare sin slutsats på påståenden som inte kan styrkas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1272)
2022-01-10 Polisanmälan av brott som begåtts av någon utomlands
2022-01-04 Förtal om jag anklagas för att ha kränkt och lurat någon?
2021-12-24 förtal om otrohet
2021-12-19 Kan det utgöra förtal att varna andra om en person?

Alla besvarade frågor (98494)