FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB30/06/2022

Förolämpning vid tjänsteutövning

Får ambulanspersonal komma med nedsättande kommentarer om städning, matlagning, tvätt, levnadsstil mm? Ha åsikter om att grannar inte ska ställa upp med hjälp? Ta bilder i hemmet utan min tillåtelse?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det kan uppfattas som stötande att en för dig okänd person fäller nedsättande kommentarer och det finns därför en brottsbeskrivning för sådant beteende i form av ”förolämpning” i 5 kap. 3 § BrB. Där framgår att den som i annat fall än som avses i bestämmelserna om förtal, riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning. Bestämmelsen om förolämpning finns till som ett komplement till bestämmelsen om förtal, vid förtal ska gärningsmannen ha riktat sin utsaga till annan än brottsoffret och vid förolämpning ska gärningsmannen ha riktat sin utsaga direkt till brottsoffret. Det finns alltså goda grunder för att påstå att det är förolämpning snarare än förtal du kan ha utsatts för.

Viktigt i sammanhanget är att brottet ”förolämpning” inte är ett brott som ligger direkt under allmänt åtal. För att det ska kunna bli en rättssak av det du har utsatts för krävs därför att du väljer att initiera rättsprocessen genom att väcka vad som kallas för ett ”enskilt åtal”.

Med vänlig hälsning,

Gustav OtteboRådgivare