Förolämpning påföljd

FRÅGA
Hade en bra orsak till att skicka detta sms men erkänner att det skedde i affekt. Mottagaren påstår att jag med detta sms anklagar henne för att dödat min moster och att hon kan se till så jag hamnar i fängelset för detta om hon vill. Problemet är att hon inte sagt det till mig utan till en hel massa andra människor och på detta sätt bla gjort min mor ännu sjukare än det som de från början orsakade problemet (anklagelse mot min mamma ang. ett arv. )Sms lydde:”Är så ledsen över att höra att ni stött Sten i hans dementa fantasier. Trodde ni brydde er om min mamma och istället försöker ni begrava en syster till. Skäms på er”Konkreta frågan är väl: Kan detta sms tolkas som att jag anklagar mottagaren för att dödat min moster? och följdfrågan. Har denna människa rätt att ringa runt till folk och säga att jag skickat ett sms där jag anklagar henne för detta?Har naturligtvis försökt ringa denna människa men hon slängde på luren och nu svarar hon inte.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förolämpning genom sms:
Som jag förstår frågan har du alltså skickat ett sms direkt till personen ifråga. Det innebär att huvudbrottet "förtal" inte kan bli aktuellt. Istället hamnar vi i brottsbalkens 5 kap 3 § gällande förolämpning (som är subsidiär till förtalsparagrafen). Enligt denna bestämmelse kan den som smädar annan genom kränkande tillmätte eller beskyllning eller genom annat skamligt beteende dömas för förolämpning till böter. Om brottet är grovt kan man även dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Märk här att om ditt sms är fullt försvarligt kan utdömande av förolämpning inte bli aktuellt, men som du själv påpekar verkar du ha skrivit i viss affekt (och därmed kanske inte hade fog för ditt uttalande).

För att en förolämpning ska anses som grov, kan av praxis utläsas, att det exempelvis kan vara fråga om bryskt uppträdande av en domare (i samband med huvudförhandling), att man kallar någon för "jävla svartskalle" eller att man förolämpar en polisman.

I jämförelse med ovan nämnda situationer kan ditt sms knappast anses lika tydligt och det framgår inte uttryckligen att du anklagar mottagaren för mord. Enligt min mening är risken för utdömande av grov förolämpning därmed ytterst liten. Det innebär att fängelse knappast kan bli aktuellt. Huruvida ditt sms ska ses som en förolämpning/beskyllning eller inte är upp till en eventuell domstol att avgöra och således inget jag kan ge ett klart svar på. Vid bedömning får en tolkning av sms:ets ordalydelse samt omkringliggande omständigheter göras. Här bör dock noteras att åtal angående förolämpning väldigt sällan upptas till prövning

Förtal genom att sprida vidare "anklagelse för mord"
Som en andra del av problemet uppstår frågan huruvida mottagarens spridning av din "mordanklagelse" är tillåten eller inte. Då mottagaren spridit denna anklagelse till andra personer är det nu fråga om förtal, vilket regleras i 5 kap 1 § BrB. Av denna bestämmelse framgår att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, ska dömas för förtal till böter. Även i detta fall brott inte bli aktuellt om uppgiften var sann eller det fanns skälig grund för den.

Denna fråga kan först besvaras då vi fått svar på frågan ovan (det vill säga om ditt sms är att anse som en förolämpning/mordanklagelse eller inte). Här måste hänsyn tas till hur många mottagaren spridit anklagelsen till och på vilket sätt hon har framfört informationen. Det finns inget fel i att visa sms:et du skrivit för andra personer, men hon har inte rätt i att hitta på att du har anklagat henne för saker du inte har gjort.

Sammanfattningsvis:
Det enklaste vore såklart om du fick kontakt med mottagaren och således fick chans att förklara dig så att saken kan utredas er emellan. Skulle hon, mot förmodan, ta saken vidare till domstol så är risken för fängelse ytterst liten. Jag tror personligen inte att det kommer bli aktuellt med straff för någon av er, men för en fullgod bedömning krävs fler omständigheter i det specifika fallet. Har du fler frågor får du gärna höra av dig igen.

Hoppas svaret varit till din hjälp!

Mvh,


Nina Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1066)
2020-11-25 Förolämpning
2020-11-21 Kan det vara brottsligt att förolämpa någon?
2020-11-19 Får man uttrycka sig hur som helst om en politiker?
2020-11-19 Vad krävs för att åklagare ska få väcka åtal för förolämpning eller förtal?

Alla besvarade frågor (86514)