Om förolämpning och ofredande på allmän plats

FRÅGA
Hej! Jag jobbar som ordningsvakt, jobbar i Centrum. Nu är det två 16 åriga tjejer, som efter en anmälan till Polis och orosanmälan till Socialen, går och nämner mig vid namn i samband med okvädesord när jag passerar dem med min kollega inför sina kompisar... Typ X är dum i huvudet, X är äcklig, när jag ser X så spyr jag (gör "spyljud") och X är så jävla ful, osv. Som ordningsvakt, så tar jag inte åt mig. Det följer väl med jobbet på något vis. Men, när de nämner mitt fullständiga namn inför andra, och säger sådana saker, så tar jag det som ett personligt påhopp. Jag vill få ett stopp på detta, men är osäker på vad jag har att gå på. Tack för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Din beskrivning av gärningen kan innebära förolämpning enligt Brottsbalken 5 kap. 3 § (här) eller eventuellt ofredande enligt Brottsbalken 4 kap 7 § (här).

Förolämpning

En förolämpning skall vara ägnad att såra någon samt att meddelandet lämnas direkt till den person som detta riktas till vilket kan ske genom att kalla någon för kränkande saker, beskylla personen kränkande eller bete sig på ett skymfligt sätt.

Förolämpning enligt 3 § är ett s.k. målsägandebrott vilket innebär att endast den kränkte kan väcka åtal.

Ofredande

Lagbestämmelsen gällande ofredande lyder:

”Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år”.

För att en gärning ska innebära ofredande genom hänsynslöst beteende krävs att den kan anses utgöra en kännbar fridskräkning. Bedömningen utgörs av hur gemene man skulle uppfatta situationen. Av tidigare domar kan man utläsa att samtal vid upprepade tillfällen under nattetid och telefonförföljelse dagtid har ansetts som ofredande. Ovälkommen uppvaktning vid flertals tillfällen genom vykort har också bedömts som ofredande.

Om brottet sker på allmän plats (som jag kan utläsa) faller det under allmänt åtal vilket betyder att när polis eller åklagare har fått reda på att brottet har skett är de skyldiga att utreda det.

Det är enklare att nå en fällande dom om det finns en dokumenterad bevisning, t.ex. vittnen som kan åberopas.

Om det finns misstankar om att du har blivit utsatt för ett brott, vill jag uppmana till att ta kontakt med polisen för att gå vidare med frågan.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1233)
2021-07-24 Förtal att varna för personer som friats?
2021-07-23 När övergår skvaller i förtal?
2021-07-22 Hur anmäler man brott?
2021-07-22 Grovt förtal av politiker?

Alla besvarade frågor (94233)