Förolämpning och förtal - vad krävs?

Hej jag undrar en anställd i en mat butik får prata illa om en kund till andra kunder och anställda i butiken?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av Sveriges grundlag följer att vi har en långtgående rätt att få uttrycka oss hur vi vill (2 kap 1 § regeringsformen). Detta innebär att det kan vara okej att säga saker som kan upplevas som mycket kränkande.

Förolämpning

Det är dock straffbart att rikta beskyllning, nedsättande uttalanden eller förödmjukande beteende mot någon annan förutsatt att gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Detta är brottsligt och kallas förolämpning. (5 kap 3 § brottsbalken). När man ska bedöma om något kränker en annans självkänsla gör man detta utifrån vad som typiskt sett kan anses vara kränkande. Man tar alltså inte någon större hänsyn till hur den som blivit utsatt upplevt kränkningen.

Alla nedsättande yttranden klassas dock inte som förolämpning. Det krävs att uttalandet träffar den angripna på ett "personligt plan". Uttalanden som anspelar på en persons etniska ursprung, sexuella läggning, könstillhörighet eller på något särpräglat drag i utseendet är exempel på sådant som träffar det "personliga planet" (prop. 2016/17:222). Du skriver inte exakt vad som sagts utan endast sagt att den anställde pratat illa om en kund, därför är det svårt att göra en exakt bedömning om detta skulle kunna utgöra förolämpning. Det krävs dock att uttalandet angriper kunden personligen och att det inte är ett mer "allmänt" nedlåtande yttrande.

Förtal

Det skulle kunna vara så att den anställde utsatt kunden för förtal. En person kan dömas för förtal om personen utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning ( 5 kap 1 § Brottsbalken). Som jag skrivit ovan är det svårt att göra en sån bedömning eftersom jag inte vet exakt vad den anställde sagt eller har uttalat sig om.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du undra något mer är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Ida ZackariassonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo