Förolämpning enligt 5:3 BrB

FRÅGA
Hej, Tack för er hjälp.Jag undrar om det är brottsligt att kalla någon för tjock eller tjockis? (med tanke på yttrandefriheten)Mvh
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (1962:700) (BrB).

Det stämmer att vi i Sverige har yttrandefrihet, vilket förekommer i 2 kap. 1 § regeringsformen. Yttrandefriheten innebär bland annat att det allmänna, det vill säga stat och kommun inte får begränsa din yttrandefrihet. Däremot är yttrandefriheten inte total, detta innebär att du inte får skada eller kränka andra.

Att kalla någon för tjock eller tjockis kan utgöra brottet förolämpning enligt 5 kap. 3 § brottsbalken. Av bestämmelsen framgår det att den som uttalar sig nedsättande eller som förödmjukar en annan person kan göra sig skyldig till förolämpning. För att handlingen ska utgöra förolämpning så krävs det att syftet måste vara att kränka personens självkänsla eller värdighet. Vidare kan straffet för förolämpning bli böter och om det är grovt så kan det bli fängelse i högst sex månader.

Vad gäller i detta fall?

Om man uttalar sig på ett sätt som uppfattas som nedsättande så kan det vara brottsligt. Om det är brottsligt eller inte, kan också bero på om ditt syfte är att kränka personen. Däremot har rättspraxis, det vill säga tidigare domar gällande förolämpning visat på att man kan dömas utan att syftet varit att kränka den andre.

Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen,

Sonja Najim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91320)