Förolämpning eller förtal

Jag har en granne som har en skällande hund och när jag hör av mig till dem gör de personliga angrepp. Hundens skällande är störande och det är inte bara dagtid utan även helgkvällar.

Jag får tillbaka att jag är sjuk i huvudet och kan återkomma när jag prickat rätt i medicinering, att jag har mentala fel, att jag inte har vänner, att jag borde flytta till norrländska skogarna osv.

Jag har undvikit att höra av mig till dem senaste tiden och stått ut med hundskallet. I fredags kväll tröttnade jag och lät egna hundar skälla. Varpå de bad mig få tyst på hundarna. När jag frågade varför fick jag inget svar mer än ytterligare påhopp.

Nu känner jag att de gått för långt med personangrepp. Jag är snart 60 år, ensamstående kvinna och de är i 25-årsåldern. Det här är mycket obehagligt och måste få ett stopp.

Jag har bett dem hålla sig till saken men när jag skrev att personangrepp inte är okej fick jag följande svar;

"Om du pratar personangrepp har Tant inte upplevt innerbörden av den benämningen... "

Jag känner mig hotad, förolämpad och utsatt. Hundskallen är inget jämfört med hur oförskämda hundägarna är.

Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du upplever att personerna riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot dig, som är ägnat att kränka din självkänsla eller värdighet kan det vara fråga om förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken). Anledningen till att detta inte kan anses som förtal är att förtal innefattar att en person utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade för andras missaktning mot personen (5 kap. 1 § brottsbalken). Alltså är skillnaden mellan förolämpning och förtal att förtal riktar sig till en vid krets av personer varav man på ovan beskrivna sätt talar illa om någon i syfte att utsätta denna för andras missaktning. Förolämpning å sin sida är att man direkt till personen i fråga riktar sitt meddelande åt.

Straffskalan för förolämpning är böter. Anses brottet som grovt kan personen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ditt fall är det nog inte att anse som grov förolämpning, men om dessa personer i syfte att kränka dig använder nedsättande uttalanden så som du beskriver kan detta nog ses som förolämpning enligt brottsbalkens lydelse.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle EngströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”