Förolämpning

Hej! Får man kalla någon för hora eller bög utan att det blir brottsligt? Jag ser att det används i alla möjliga kontexter idag.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förolämpning regleras i 5 kap. 3 § brottsbalken. Enligt bestämmelsen ska den person som "smädat" en annan person bl.a. "genom kränkande tillmäle" dömas för förolämpning. Syftet ska ha varit att såra personens självkänsla och straffet för gärningen är dagsböter.

Den som blivit utsatt för en förolämpning måste dock, som utgångspunkt, själva åtala och/eller kräva skadestånd av gärningsmannen (5 kap. 5 § brottsbalken). Med andra ord är en åklagare inte skyldig att ta sig an ärendet. Vill man inte driva ett så kallat enskilt åtal går det bra att enbart kräva skadestånd.

För att det ska klassas som förolämpning krävs att uttalandet är riktat till en specifik person/personer. Det krävs också att syftet måste vara att kränka personens självkänsla eller värdighet. Förolämpningen ska vara ägnad att såra personen. Att något är ägnat att kränka den andres självkänsla innebär också att det i det enskilda fallet inte är avgörande om personen faktiskt blivit kränkt utan att gärningen typiskt sett är en sådan som kan orsaka kränkning. Att kalla någon för "hora" eller "bög" är typiska kränkande tillmälen som kan klassas som förolämpning, om de är ägnade att kränka den andres självkänsla. Kontexten har självklart betydelse för om det är en förolämpning i lagens mening. I vissa kontexter finns en accepterad jargong mellan exempelvis två personer, eller sändare/mottagare, där personerna vet om att uttalandena, trots att de är av smädande karaktär, inte är ägnade att såra varandra.

Med vänliga hälsningar,


Melvin KericRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”