Förolämpning

FRÅGA
Hej! Får man kalla någon för hora eller bög utan att det blir brottsligt? Jag ser att det används i alla möjliga kontexter idag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förolämpning regleras i 5 kap. 3 § brottsbalken. Enligt bestämmelsen ska den person som "smädat" en annan person bl.a. "genom kränkande tillmäle" dömas för förolämpning. Syftet ska ha varit att såra personens självkänsla och straffet för gärningen är dagsböter.

Den som blivit utsatt för en förolämpning måste dock, som utgångspunkt, själva åtala och/eller kräva skadestånd av gärningsmannen (5 kap. 5 § brottsbalken). Med andra ord är en åklagare inte skyldig att ta sig an ärendet. Vill man inte driva ett så kallat enskilt åtal går det bra att enbart kräva skadestånd.

För att det ska klassas som förolämpning krävs att uttalandet är riktat till en specifik person/personer. Det krävs också att syftet måste vara att kränka personens självkänsla eller värdighet. Förolämpningen ska vara ägnad att såra personen. Att något är ägnat att kränka den andres självkänsla innebär också att det i det enskilda fallet inte är avgörande om personen faktiskt blivit kränkt utan att gärningen typiskt sett är en sådan som kan orsaka kränkning. Att kalla någon för "hora" eller "bög" är typiska kränkande tillmälen som kan klassas som förolämpning, om de är ägnade att kränka den andres självkänsla. Kontexten har självklart betydelse för om det är en förolämpning i lagens mening. I vissa kontexter finns en accepterad jargong mellan exempelvis två personer, eller sändare/mottagare, där personerna vet om att uttalandena, trots att de är av smädande karaktär, inte är ägnade att såra varandra.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91388)