Förolämpning?

FRÅGA
Att kalla nån pajas är de personangrepp
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att uttrycka sig nedsättande mot en annan person kan vara brottsligt. I 5 kap brottsbalken (BrB) finns det s.k. ärekränkningsbrotten. Det finns två olika former av ärekränkningsbrott – förtal och förolämpning. Om du sagt direkt till en person att denna är en "pajas" är brottet du kan göra dig skyldig till förolämpning, vilket är ett brott som regleras i 5 kap 3 § BrB. I paragrafen stadgas att den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter, eller om brottet är grovt till fängelse i högst sex månader.

Att gärningen ska vara ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet innebär att det inte krävs att en kränkning har uppkommit i det enskilda fallet. Avgörande är i stället om gärningen typiskt sett var sådan att den kunnat orsaka en kränkning av aktuellt slag. Det kan t.ex. vara fråga om kränkande uttalanden som anspelar på någons etniska ursprung, sexuella läggning eller könstillhörighet eller på något funktionshinder eller särpräglat drag i utseendet. Bedömningen ska göras utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet och med hänsyn till den enskilda målsäganden. Uttalandet måste på ett mer personligt plan kunna träffa den angripna, inte bara vara något som enligt en social norm rent allmänt kan anses som förargande. Att kalla någon för "pajas" är nog inte tillräckligt allvarligt för att medföra straffansvar för förolämpning.

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1025)
2020-09-22 När ska man anmäla vad man tror är förtal?
2020-09-21 Hur anmäler man någon för förtal?
2020-09-21 Vad innebär brottet förtal?
2020-09-20 Begår man ett brott när man sprider falska rykten om en person?

Alla besvarade frågor (84259)