Förolämpning

Hej, Jag arbetar i ett företag som är ansluten till kollektivavtal. Men min arbetsgivare vill inte följa kollektivavtals regler. Jag har förskott att förklara till manager och högre chef att det är inte rätt men dem vill inte lyssna mig. När jag sade att jag kommer informera min facket manager har förolämpad mig - "gav mig fingret". Jag var så upprörd att jag blev sjukinskriven för en månad. Under förhandlingarna mellan facket och min arbetsgivare han igen förolämpade mig - han sade jag är en kriminell . Som jag förstår det är ett brott. Vad man ska göra i denna situation. Kan jag göra en polisanmälan? Tack

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. 

Som jag har förstått din fråga är du intresserad av att polisanmäla din arbetsgivare för händelsen där han "gav dig fingret" samt händelsen där han kallade dig för kriminell. 

Händelserna kan falla inom 5 kapitlet brottsbalken, ärekränkning, som du hittar https://lagen.nu/1962:700. 

Om vi börjar med situationen där din arbetsgivare "gav dig fingret" finns det en bestämmelse i 3§ som reglerar förolämpningar. Situationen skall innebär att du blir sårad och i detta fall klassificeras som ett skymfligt beteende. Att du behövde vara hemma från arbetet i en månad efter händelsen kan tydligt tala för att förutsättningarna är uppfyllda. 

Vad gäller i situationen där han kallade dig för kriminell skulle det kunna vara både en förolämpning eller ett förtal. Om din arbetsgivare sa det enbart till dig och inte till någon annan skulle det anses som en förolämpning men om din arbetsgivare sa det till andra (baktalade dig) kan det vara att anse som ett förtal. Ett förtal är när någon utpekar någon så som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt för att utsätta denne för andras missaktning. Var arbetsgivaren skyldig att uttala sig eller om det annars var försvarligt att uttala sig i den aktuella situationen och han/hon kan visa att uppgiften var sann eller att han/hon hade skälig grund för den har din arbetsgivare inte gjort sig skyldig till förtal. Han/hon kan dock ändå ha gjort sig skyldig till en förolämpning. 

Vad som gäller i din situation är att de båda berörda ärekränkningsbrotten är målsägandebrott. Det är därför du, eftersom du är målsägande, som måste väcka åtal och inte en åklagare. En åklagare kan väcka åtal om det av särskilda skäl är påkallat ur allmän synpunkt och om vissa andra situationer är för handen som räknas upp i 5 kap 5§ 1 stycket brottsbalken. 

Angivelse till åtal av målsäganden sker hos åklagare eller polismyndighet, se 20 kap 5 § rättegångsbalken som du hittar https://lagen.nu/1962:700.

Lycka till!

Vänligen, 

Malin AndreassonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”