Förolämpning

Hej,

Kan jag bli fälld för provokation genom att titta på en person och le samt skaka på huvud och ge honom fingret? Personen filmade händelsen med sin mobil i minprivata tomt. Jag är rädd att han kan polisanmäla mig men jag undrar om det är allvarligt.

Lawline svarar

Förolämpning är ett brott enligt 5 kap. 3 § brottsbalken och innefattar att uttala sig mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet.

För att det ska klassas som förolämpning krävs att uttalandet är riktat till den specifika personen. I det här fallet krävs alltså att man uttalar sig mot någon som är närvarande. Här avses främst verbala kränkningar, men även gester kan inkluderas.

Att något är ägnat att kränka den andres självkänsla innebär att det i det enskilda fallet inte är avgörande om personen faktiskt blivit kränkt utan att gärningen typiskt sett ska vara sådan att den kan orsaka kränkning. Enligt förarbeten bör uttalandet eller gesten kunna träffa den enskilde på ett mer personligt plan, och inte bara vara något som enligt en social norm är att klassas som olämpligt eller förargande.

Att peka finger mot någon kan klassas som en sådan gest som skulle kunna utgöra förolämpning, däremot är det tveksamt om det kan ses som tillräckligt för att utgöra ett brott enligt lagen att ha gjort detta enstaka gång och utan kombination med ett mer personligt förolämpande. Med tanke på omfattningen av det du beskriver är min tolkning att det inte är tillräckligt att peka finger mot någon en gång för att dömas för förolämpning.

Vänligen,

Anna LissRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”