Förolämpning?

Hej

Hade en dispyt med en kund (med utländsk bakgrund) - lång historia. Han skriver (på mail) följande till mig:

"Vet du vad fuck you din nasse!". Är detta något man får tåla idag? Eller är detta en kriminell handling?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige råder en stark yttrandefrihet, vilket betyder att vi kan behöva tåla en del som du uttrycker det. Yttrandefrihet får emellertid inskränkas under vissa omständigheter, och vi finner flera exempel på inskränkningar gjorda av lagstiftaren i brottsbalken (BrB).

I 5 kap. 3 § BrB finner vi brottet förolämpning som skulle kunna vara aktuellt. Om någon riktar ett nedsättande uttalande mot annan kan denne dömas för förolämpning, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Böter är påföljden som följer brottet, om det anses vara grovt är fängelse även ett alternativ. Förolämpning kan ske genom ord, handlingar såsom gester samt skrift. Uttalandet måste på ett personligt plan kunna träffa den angripna, och inte endast vara något som enligt social norm rent allmänt kan anses som förargande. Dock krävs det inte att en kränkning faktiskt har uppkommit, utan avgörande är om gärningen typiskt sett är sådan att den kunnat orsaka en kränkning av aktuellt slag. Frågan är då om uttalandet är nedsättande och ägnat att kränka din självkänsla/värdighet? Det kan argumenteras för.

Det ska dock nämnas att brottet förolämpning faller inom enskilt åtal, vilket innebär att det inte är en åklagare som för målet i domstol likt andra brottmål, utan målsägande själv (den utsatte) får föra sin talan, 5 kap. 5 § BrB. Endast i undantagsfall kan åklagaren driva målet enligt samma paragraf. Upplägget om enskilt åtal medför att det inte hör till vanligheten att personer döms för förolämpningsbrott. Det är en ansträngning att föra en process och att säkra bevis, vilka många helst skippar trots att ett brott har begåtts, särskilt med tanke på att påföljden inte är av så stark karaktär i många fall. Därtill råder det en osäkerhet för vart gränsen går för att ett uttalande faktiskt ska ses som ett brott, då det som redan nämnts råder stark yttrandefrihet i Sverige.

Om den här personen sprider vidare till andra att du är en "nasse" skulle även brottet förtal, 5 kap. 1 § BrB, kunna bli aktuellt.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Vänligen,

Frida DeivardRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo