Förolämpning

Hej! Är det brottsligt att fråga någon om denna är: ´´Dum i huvudet´´?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det brott som skulle kunna vara aktuellt är enligt min mening förolämpning, se 5 kap. 3 § Brottsbalken(BrB). Förolämpning innebär att man avsiktligen sårar någon genom att kalla denne för kränkande saker, beskyller personen kränkande eller liknande. För att det ska vara förolämpning krävs det att personen förstod att det den sa skulle såra personen, men valde att säga det ändå. Det krävs alltså uppsåt. I detta fall är det enligt min mening tveksamt om detta skulle utgöra förolämpning då det är ställt som en fråga och kanske inte kan anses att man hävdar att personen är dum i huvudet.

Brottet förolämpning är ett så kallat målsägandebrott se 5 kap 5 § BrB. Detta innebär att endast målsäganden(den som varit utsatt för brottet) kan väcka åtal (endast i vissa särskilda fall kan åklagaren göra det). Om du vill väcka enskilt åtal ska du skriftligen ansöka om stämning hos tingsrätten, se 47 kap 1 § rättegångsbalken. I stämningen kan du yrka(kräva) skadestånd.

Viktigt att veta är att om domstolen anser att brottet förolämpning inte är uppfyllt och därmed ogillar åtalet, kommer målsäganden att få bekosta motpartens rättegångskostnader. Exempelvis kan åtalet ogillas om bevisningen inte är tillräcklig. Det måste vara "ställt bortom rimligt tvivel" att den tilltalade begått brottet.

Carolina OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”