Formulering av skuldebrev

Fråga om skuldebrev:

Hej,

Jag har tänkt att låna ut en större summa pengar till min son som ska köpa lägenhet. Hur ska man formulera skuldebrevet. Jag har inte tänkt han ska behöva ha en månatlig amortering och inte heller behöva betala ränta utan han får betala igen i den takt han kan (om han kan).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två olika typer av skuldebrev som kan användas vid penninglån; dels enkla och dels löpande skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev formuleras så att gäldenären (låntagaren) ska betala skulden till en viss namngiven borgenär (långivare). Detta innebär att skuldebrevet inte är avsett att överlåtas till en ny borgenär, utan stanna hos den första borgenären. Ett enkelt skuldebrev kan utformas likt följande:

"Jag A.A förpliktar mig att betala 100 000 kronor till B.B."

Lund den 11 Maj 2018

_______________________

XX

Ett löpande skuldebrev är avsett att kunna överlåtas, där det finns två typer av löpande skuldebrev; dels orderskuldebrev och dels innehavarskuldebrev. Gällande orderskuldebrev ska överlåtelsen skrivas direkt på skuldebrevet. Denna typ av skuldebrev kan utformas likt följande:

"Till B.B eller order betalar jag, A.A, 100 000 kronor".

Ett innehavarskuldebrev är giltigt i innehavarens hand och formuleras likt följande:

"Till innehavaren betalar jag, A.A, 100 000 kronor".

Vilken typ av skuldebrev som används beror på olika faktorer. Löpande skuldebrev är i regel mer fördelaktigt för borgenären, och enkla skuldebrev mer fördelaktigt för gäldenären. Vill du som borgenär ha bättre möjlighet att omsätta skuldebrevet ska ett löpande skuldebrev användas. Av din fråga verkar det dock inte som att så är fallet då lånet till din son sker på givmilda villkor, varpå ett enkelt skuldebrev kan rekommenderas.

Vad gäller amortering och ränta är detta helt valfritt. Om ni inte vill avtala om något sådant, är det enbart att utelämna det från skuldebrevet. I skuldebrevet rekommenderar jag att era namn, lånesumman samt datum noteras. Vidare bör båda parter signera skuldebrevet.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Aksinja RönnlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo