Formkrav vid tillägg i testamente

2020-07-27 i Testamente
FRÅGA
Hej!I mitt testamente står att min äldsta dotter ska ärva min man, som inte är hennes pappa, och sin laglott från mig. Min yngsta dottern ska då ärva resten. Det är inte hennes pappa heller.Jag och min äldsta dotter vill nu att de ska dela lika. Testamentet är skrivet hos en advokat 20 mil från mitt hem. Hur går vi tillväga? Kan vi bara skriva ett tillägg och hur ska det i så fall stå?Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamente finns i ärvdabalken (ÄB) och det är denna lag som jag kommer att hänvisa till i mitt svar. Jag kommer att börja med att gå igenom vad som krävs för att få göra tillägg och sedan vad dessa krav faktiskt är.

Vad gäller för tillägg i testamente?

Om någon önskar att göra tillägg i sitt testamente gäller samma formkrav (regler) som om det hade varit fråga om ett helt nytt testamente (10 kap. 6 § ÄB).

Här kan jag även nämna att återkallelse av testamente inte har några formkrav för att vara giltig, utan det krävs bara att återkallelsen är "otvetydig". Det vill säga att det ska vara klart och tydligt att testatorn inte längre vill att det ska gälla (10 kap. 5 § ÄB). Återkallelse av återkallelse är dock i princip omöjligt, utan då bör man istället upprätta ett helt nytt testamente.

Vilka formkrav gäller?

Formkraven som gäller vid tillägg av testamente är som sagt samma som vid upprättande av testamente. För att göra tillägg krävs alltså därför att tillägget skrivs under då det bevittnas av två vittnen. Vittnena måste veta att det är ett tillägg till testamente som de bevittnar (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena ska även själva skriva under och det är dessutom att rekommendera att vittnena skriver ett vittnesintygande om att formkraven faktiskt har uppfyllts (10 kap. 2 § ÄB).

Personer under 15 år eller som lider av en sådan psykisk störning att de inte förstår innebörden av testamentet får inte vara vittnen. Inte heller släktingar i rakt upp- eller nedstigande led (barn, mamma/pappa, mor/far-föräldrar etc.) till dig som testator får utgöra vittnen. Detsamma gäller släktingar i rakt upp- eller nedstigande led för din man. Slutligen får inte heller den som får någonting testamenterat till sig vara vittne (10 kap. 4 § ÄB)

Slutligen vill jag även poängtera att du endast kan testamentera om den egendom som du själv efterlämnar (9 kap. 1 § ÄB). Du kan alltså inte bestämma över kvarlåtenskapen som din man lämnar efter sig förutom den rätt dina barn har till efterarv från dig. (För att läsa mer om efterarv, se bl.a. här).

Om det skulle vara några oklarheter i ett testamente är det alltid testatorns vilja som ska bestämma. Man får alltså "gissa" sig till vad testatorn egentligen ville (11 kap. 1 § ÄB). Det krävs dock alltid att formkraven är uppfyllda. Med det sagt vill jag uppmana dig till att göra din vilja så tydlig som möjligt i ditt testamente och försöka undvika oklarheter.

Sammanfattningsvis är det alltså tillräckligt för dig att göra ett tillägg, och detta behöver du nödvändigtvis inte göra hos den advokat du upprättade det ursprungliga testamentet hos. Du måste dock iaktta alla de formkrav som man krävs vid upprättande av ett vanligt testamente.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Önskar du vidare rådgivning kan du boka tid hos vår juristbyrå här!

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2789)
2021-03-06 Har jag rätt att bo kvar i min sambos villa under en begränsad tid när hans testamente föreskriver att så ska ske?
2021-03-04 Hur kan ett testamente bli ogiltigt?
2021-03-03 Ändra gemensamt testamente
2021-03-02 Ogiltigförklara ett testamente

Alla besvarade frågor (89907)