FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 10/11/2013

Formkrav för uppsägning

Hej! I dagsläget har jag en provanställning på 6 månader där uppsägningstiden är en månad, men för ca tre månader sen blev vi varslade pga att företaget ska flytta till annan ort. När vi fick information om detta berättade vår arbetsgivare det för oss alla och sedan fick vi ett erbjudande om att få en viss % extra på sista månadslönen om vi skrev på och förpliktigade oss att stanna tiden ut. Vissa tackade nej till erbjudandet skriftligen medan några andra inte ens lämnade in erbjudandet igen. Jag undrar egentligen om detta räknas som en uppsägning? Eller borde vår arbetsgivare gett oss ett separat papper där hon skriftligen meddelade oss om uppsägningen och skulle denna då ha underskrifter från bägge parter?

Lawline svarar

Hej!
Tack för din fråga!
Det är svårt att svara på huruvida uppsägningen har gått till på rätt sätt, eftersom jag inte vet hur "erbjudandet" var formulerat. Reglerna för hur en uppsägning ska gå till återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt LAS 8 § ska en uppsägning vara skriftlig, och det ska framgå hur arbetstagaren ska gå tillväga om han eller hon vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd. Det ska även framgå om arbetstagaren har företrädesrätt eller inte. Det är inte ett krav att arbetstagaren skriver under uppsägningsbeskedet, men det hör till vanligheterna eftersom arbetsgivaren annars har svårt att bevisa att arbetstagaren har tagit del av beskedet.

Om arbetsgivaren bryter mot LAS, har arbetstagarna rätt att kräva skadestånd enligt LAS 38 §. Arbetstagaren måste informera arbetsgivaren om att han eller hon avser kräva skadestånd senast inom fyra månader från det att den skadegörande handlingen har ägt rum, se LAS 39 §.

LAS hittar du https://lagen.nu/1982:80.

Vänligen

Amanda HarryssonRådgivare