Formkrav för giltig bodelning

2017-08-16 i Bodelning
FRÅGA
Jag är skiljd sen 17 år tillbaka.Min dåvarande make och jag gjorde aldrig ngn skriftlig bodelning utan det löstes mellan oss utan papper.Är det riktigt eller måste vi skriftligen göra bodelningen?Undrar Agneta
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om makarna är överens kan de själva fördela boet och det behöver inte utses någon bodelningsförättare. I äktenskapsbalken finns det krav på att en handling ska upprättas mellan makarna efter det att bodelningen är genomförd. De formkrav, alltså det som måste finnas med för att bodelningen ska vara formenlig, är enligt 9 kap. 5 § äktenskapsbalken:

Skriftlig handlingUnderskrift från båda makarna

Några andra krav på innehåll ställs inte upp av lagen. Vad som kan ske om ni inte anses ha gjort en giltig bodelning är att någon utav er nu skulle påkalla en bodelning. Det är dock inte säkert att det skulle gå ändå eftersom det har passerat 17 år från äktenskapsskillnaden. Det går inte att ge något exakt svar på hur lång tid efter en äktenskapsskillnad man anses kunna begära bodelning. I gamla rättsfall från hovrätterna fick en person rätt att påkalla bodelning 9 år efter äktenskapsskillnaden, medan i ett annat fall den rätten ansågs förbrukad när det hade gått 24 år från äktenskapsskillnaden.

17 år, som det är för er är alltså i gränslandet. Man ska dock inte stirra sig blind på årtalen då mycket kan variera mellan olika fall. I en hovrättsdom så ansåg sig en person inte ha rätt att påkalla bodelning trots att det bara gått 7 år. Det berodde på hur själva äktenskapsskillnaden hade skett, värdet och arten av egendomen som fördelats tillsammans med beaktande av den tid som gått.

Tidsfristen för rätt att påkalla bodelning kan alltså variera rätt mycket från fall till fall. 17 år är en lång tid och rätten att påkalla en bodelning torde troligtvis ha gått förlorat men för att vara på den säkra sidan är mitt tips till er att ni upprättar en skriftlig handling över att bodelning skett och som ni båda sedan skriver under för att skydda er mot eventuella framtida konflikter. Förutom det behöver inte handlingen vara särskilt komplex, men det underlättar ifall ni skriver med den viktigaste egendom som har fördelats.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper Forsgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2942)
2022-01-16 När ska bodelningslikviden betalas?
2022-01-11 Arv i bodelning
2022-01-11 Bodelning och äktenskapsskillnad
2022-01-07 Vad händer med egendom vid separation av sambor?

Alla besvarade frågor (98466)