Formkrav för ett giltigt avtal

Hej! Måste en överenskommelse vara skriftliga för att den ska vara giltig, eller gäller även muntliga löften vid ett köp, av t.ex. en telefon?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga,

Huvudregeln är att det inte föreligger några formkrav beträffande avtal. Det anses således vara tillräckligt att det endast föreligger en ömsesidig viljeförklaring parterna emellan för att avtalet ska anses vara giltigt.

Oaktat huvudregeln om formlöshet vad gäller avtal i Sverige, så är det att rekommendera att avtalet upprättas i skriftlig form och undertecknas av parterna; då bevismöjligheten underlättas väsentligt vid en eventuell framtida tvist.

Vänligen, 

Rosa Nicole AbasRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”