Formkrav för bodelningsavtal

2016-12-07 i Bodelning
FRÅGA
Vi är redan överens, bodelningen är klar, men vi vill skriva ett avtal som styrker det för framtiden, kan vi lista upp delningen, och skriva under? Behövs det vittnen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då olika bestämmelser blir aktuella beroende på om du och din partner varit gifta eller sambo kommer jag i mitt svar att redovisa för båda alternativen. Märk väl att samma formkrav ändå gäller för både makar och sambor.

Regler för bodelning mellan makar finns i ärvdabalken (här) och reglerna för bodelning mellan sambor finns i sambolagen (här).

Enligt 9 kap. 5 § äktenskapsbalken (här) ska vid bodelning ett bodelningsavtal upprättas som båda makarna sen ska skriva under. Tidigare har vittnen varit ett krav för avtalets giltighet men man har i lagstiftningen valt att slopa detta krav och därmed behöver du och din partner inga vittnen. Några andra formkrav än att avtalet ska vara skriftligt och underskrivet finns inte, vilket betyder att ni själva är fria att författa avtalet som ni vill. Att som du skriver ”lista upp delningen och skriva under” kan vara ett sätt att författa avtalet.

Av 20 § sambolagen (här) framgår att samma formkrav gäller för sambor som gäller för makar. Om du och din partner varit sambor gäller alltså att det även då går bra att bara ”lista upp delningen och skriva under”.

Önskar ni att få hjälp med att skriva själva avtalet kan ni använda er av Lawlines tjänst för upprättande av bodelningsavtal. Tjänsten hittar du här

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Cecilia Knutsen
Fick du svar på din fråga?