Formkrav bodelningsavtal

2015-10-22 i Bodelning
FRÅGA
Kan man vid bodelning skriva ett eget utformat A4 dokument om båda skriver under? Det behöver väl inte vara någon speciell utformning av dokumentet?
SVAR

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga. Eftersom det inte framgår av din fråga huruvida bodelningen är mellan sambor eller makar tänkte jag att jag redogör lite kort för vad som gäller i båda fallen.

För makar är det Äktenskapsbalken (ÄktB) som är tillämplig, den hittar du (här). Formkravet vid bodelning finns i 9 kap 5§ ÄktB. Av paragrafen framgår att ett bodelningsavtal ska vara skriftligt och underskrivet av båda för att vara giltigt.

För sambor är det i huvudsak sambolagen som är tillämplig, se (här). I 20§ sambolagen finns en bestämmelse som hänvisar vidare till vissa paragrafer i ÄktB som ska gälla även för sambor. En av dessa paragrafer är 9 kap 5§ ÄktB. Detta innebär att det är samma formkrav som gäller för sambor som för makar.

Det behöver således inte vara utformat på ett särskilt vis för att vara giltigt, så länge det uppfyller kraven i 9:5 ÄktB.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2748)
2021-02-26 Vad avses med personlig egendom?
2021-02-25 Avräkning av skulder vid bodelning
2021-02-25 återfå utgifter under äktenskap
2021-02-23 Får makar samäganderätt till varandras egendom efter ett äktenskaps ingående?

Alla besvarade frågor (89533)