Förmildrande omständigheter vid olaga hot

FRÅGA
Hej, det är så här att jag blev anmäld förra året i oktober för olaga hot, personen har endast spelat in min röst och inte sitt eget. Det har väckts åtal och blir rättegång i november. Jag hittade ett gammalt sms från min gamla telefon där personen som anmält mig har oxå varit lika hotfull mot mig vid sms vilket jag kommit fram med till åklagaren vilket åklagaren tyckte att det här smset har ingen betydelse. Hon hade varit hotfull mot mig i april och jag hotfull i oktober, jag hade först skrivt om att jag vet att hon har varit med mitt ex och att dom har gått bakom ryggen på mig vilket jag vet om och då har hon varit hotfull mot mig. Vilket anses att det är jag som först skrivit så det är därför hon har varit hotfull mot mig. Kan tillägga oxå att jag mått väldigt mycket psykiskt dåligt dom tiderna vilket finns dokumenterat på journaler osv, den 07:de oktober hota jag henne och den 10oktober försökte jag ta självmord vilket oxå finns dokumenterat och ändå känns det som att dom vill sätta dit mig, vad tror ni kommer hända vid rättegången? Vad för straff tror ni att jag kommer få? Blir jätte tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga så undrar du hur det bedömningen skulle påverkas utav att du blivit hotad tidigare, samt om dina psykiska besvär kan lindra ett eventuellt straff.

För att ha uppfyllt olaga hot 4 kap 5 § brottsbalken (BrB) krävs ett hot om brottslig handling som har varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom. Då jag inte vet exakt vad som har skrivits i hennes sms till dig blir det svårt för mig att avgöra om detta skulle kunna utgöra ett olaga hot. Känner du att beskrivningen ovan stämmer in på de sms du mottagit rekommenderar jag dig att polisanmäla personen.

Även om personen tidigare har hotat dig gör detta dock inte att ditt hot på något sätt kan ses som något nödvärn. Har du begått olaga hot kommer du alltså fortfarande dömas till detta. I 29 kap 3 § BrB stadgas vad som kan utgöra förmildrande omständigheter. I p.1 föreskrivs att en förmildrande omständighet kan vara om brottet har föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende. Här skulle det eventuellt kunna finnas utrymme för en strafflindring på grund av det hot du tidigare fått utså. Det som talar emot är att det har passerat 6 månader mellan hoten. Enligt p.2 kan även en psykisk störning som lett till nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd utgöra en förmildrande omständighet. Denna punkt anser jag vara mer relevant i ditt aktuella fall, då du även har dokument kring händelsen om din psykiska ohälsa.

Det är inte möjligt för att göra en noggrannare bedömning kring vilket straff du får då jag inte vet något om hur hotet från din sida sett ut. Straffskalan för olaga hot är i lägsta fall böter och högst 1 år. Som tidigare nämnt ser jag dock en viss möjlighet för dig att få ett sänkt straff med hänsyn till förmildrande omständigheter.

Jag skulle rekommendera att du undersöker möjligheten att biträdas av en försvarare.

Om du har några ytterligare frågor ber jag dig att återkomma till oss igen.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1204)
2021-07-26 När är filmning brottslig?
2021-07-26 Ofredande att öppna annan persons brevinkast på natten?
2021-07-25 Kan man förtala företag och får man spela in samtal?
2021-07-23 Kan jag fällas för olaga hot om det blir ord mot ord? Hur mycket böter kan jag få?

Alla besvarade frågor (94276)