Formella krav beträffande äktenskapsförord

2015-04-24 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Är gift sedan 25 år, tidigare hade vi äktenskapsförord, där jag äger allt.Har tagit bort detta. Om man upprättar ett nytt, där jag är ensam ägare tillallt, har hus som jag står för. Kan min mans vuxna dotter då ärva t.ex halva huset om han avlider? Vi har inte någon kontakt med henne.Jag har 2 vuxna söner, vi umgås dagligen.Kan mina söner skriva ett avtal att min man får sitta kvar i orört bo om jagavlider först? Frågan är om detta är juridiskt? blir hans okända dotter arvlös om vi har äktenskapsförord, där jag äger allt? Kan min man bo kvar om söner skriver detta?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!

Äktenskapsförord
Huvudregeln är att all makes egendom är giftorättsgods och skall således ingå i en eventuell framtida bodelning. Detta gäller under förutsättningen att egendomen inte är att betrakta som enskild, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken(ÄktB) här. Det enda sättet för makar att förordna vad som skall vara någon makes enskilda egendom är genom ett äktenskapsförord, se 7 kap. 2 § p. 1 samt 7 kap. 3 § ÄktB. Ett äktenskapsförord är att betrakta som ett avtal mellan makarna och detta avtal skall således ha företräde framför den reglering som finns i äktenskapsbalken. Äktenskapsförordet skall upprättas skriftligen och undertecknas av makarna och sedan registreras hos Skatteverket, se 7 kap. 3 § ÄktB. Om de formella kraven uppfylls så kommer äktenskapsförordet att vara giltigt mellan er i Sverige! Om Du avlider först, och det finns ett gällande äktenskapsförord, så skall det som sägs i äktenskapsförordet gälla. Detta innebär att om ni(Du och din man) genom äktenskapsförordet gör en viss egendom till enskild, t.ex. huset, så skall detta gälla vid en framtida bodelning. Hans dotter har då inte rätt till halva huset, eller övrig egendom som är din enskilda genom äktenskapsförord. Om ni upprättar ett äktenskapsförord, glöm då inte att registrera det hos Skatterverket. Detta är viktigt eftersom att äktenskapsförordet blir giltigt först i samband med den registreringen.

Om ni inte väljer att upprätta ett äktenskapsförord, då skall all egendom betraktas som giftorättsgods och en bodelning skall förrättas. Huvudregeln är då att efterlevande make ärver den bortgångne. Detta gäller om det inte finns några särkullbarn med i bilden, dvs. barn som inte är makarnas gemensamma. Om Du går bort först, så ärver din man dig, men dina söner har rätt att få ut sitt arv ifrån dig omedelbart om det vill. De kan även välja att avsäga sig arvet alternativt låta den efterlevande maken ärva dig med fri förfogande rätt, och sedan ta del av din makes arv då han går bort. Beträffande er gemensamma bostad gäller att den efterlevande maken har rätt att få bostaden på sin lott vid en bodelning. I regel skall en likadelning göras vid en bodelning, vilket innebär att om han övertar bostaden så skall bostadens värde avräknas på hans lott. De arvsberättigade, i ditt fall dina söner, har alltid rätt att ärva din kvarlåtenskap(om inget annat sägs i äktenskapsförord eller testamente) och skall kompenseras om din mans lott vid bodelningen överstiger 50 % av kvarlåtenskapen. Att dina söner upprättar ett avtal likt det Du nämner torde inte betraktas som giltigt i relation till dig och din man. För att din man skall få sitta kvar i orubbat bo krävs att det framgår från exempelvis ett äktenskapsförord alternativt ett testamente. Om dina söner får bostaden på sin lott, dvs. att de ärver dig, så skall bostaden juridiskt sätt betraktas som deras egendom. Vad de sedan gör med egendomen är en annan sak! De kan välja att sälja den, eller exempelvis i gåva ge bostaden till din make.

Det jag föreslår är att ni i ett äktenskapsförord tydligt anger vilken egendom som skall betraktas som enskild och således inte bli föremål för en bodelning. Detta är det bästa sättet att lösa den situationen som är för handen i ditt fall. Vi på Lawline kan bistå er med hjälp att upprätta ett äktenskapsförord, se http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord. Kostnaden för detta är 995 kr. inklusive moms!

Hoppas att Du känner att Du har fått svar på dina frågor! Om Du har några frågor eller funderingar i övrigt, så är Du mer än välkommen att kontakta mig.

Med vänlig hälsning,

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2579)
2020-08-03 Har ens make rätt till arv man fått vid skilsmässa?
2020-08-03 Vem har rätt att ta över den gemensamma bostaden vid bodelning?
2020-07-31 Fördelning av en bodelning
2020-07-31 Arv och hur det påverkar en bodelning

Alla besvarade frågor (82582)