FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKronofogdemyndigheten29/06/2013

Förmå någon att hämta sina saker

Hejsan. Min dotter har flyttat till England och bor där sedan 2 år tillbaka. Hon har ett rum fyllt med sina tillhörigheter hemma hos mig. Mina fråga är: Hur länge är jag skyldig att förvara hennes saker? Jag har vid ett flertal tillfälle under ett års tid uppmanat henne att hämta dessa. Då jag behöver utrymmet undrar jag hur man kan göra i denna situation. Hon har sagt att hon kan hämta sina saker tidigast i Augusti-September men så länge kan vi inte förvara dessa. Vad kan jag göra enligt lagen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Du är inte enligt lag skyldig att förvara din dotters saker, förutsatt att ni inte har något avtal där du har åtagit dig att göra detta. En möjlig väg för att förmå din dotter att hämta sina saker är att ansöka om vanlig handräckning hos kronofogden. Detta är ett hjälpmedel kronofogden erbjuder just för de fall då man vill att någon ska hämta sina saker hos en eller lämna tillbaka någonting. Ansöker gör man enkelt med en blankett som du kan ladda ner från kronofogdens hemsida, och det är då viktigt att du är tydlig med just vilka saker det gäller.

När kronofogden får in ansökan om vanlig handräckning skickar de ett brev till din dotter med ett föreläggande om att hon måste hämta sina saker. Förhoppningsvis kan detta få henne att förstå att du menar allvar med att sakerna måste tas bort och detta bli gjort. Om hon hämtar sina saker ska du höra av dig till kronofogden och ta tillbaka din ansökan. Om hon inte hör av sig till kronofogden eller hämtar sina saker självmant kommer kronofogden att meddela ett utslag (lite som en dom) som säger att du har rätt och hon måste hämta sina saker. Om du vill kan du då även begära att få hjälp av kronofogden att verkställa detta, alltså hämta sakerna.

Skulle din dotter höra av sig till kronofogden och invända mot ditt krav kommer du att underrättas om detta och får sen välja om du skulle vilja ta det vidare till en domstol.

Här är länken till ansökningsblanketten: http://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.html

Med vänlig hälsning,


Lawline RådgivareRådgivare