Förlust av svenskt medborgarskap pga. felaktiga uppgifter givna till myndigheterna

2020-04-10 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej kan man bli av med sitt medborgarskap om man gett felaktiga information sen innan ? Min andra fråga kan man ändra informationen som ledde till sitt medborgarskapet ? Tack !
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Rättsläget med svenska medborgarskap

Det svenska medborgarskapet kan inte någon som har bott eller bor i Sverige bli av med när de väl har beviljats det. Detta gäller även om det givits på felaktiga grunder, eftersom många behöver uppge falska uppgifter i syfte att skydda sig själva från förföljelser av sina landsmän här i Sverige exempelvis. Ett bra exempel på detta är HFD 2019:9. I detta rättsfall fastslås också att informationen som lades till grund för beslutet om medborgarskapet kan ändras utan att beslutet upphävs.

Detta är något som aktualiserats under senare år, då migrationen har blivit en kontroversiell fråga i svensk politik. Ändring av denna reger är dock inte möjlig på samma sätt som med vanliga lagar, eftersom denna regel har sin grund i Regeringsformen. Mer specifikt 2 kap 7 §. Denna regel i grundlagen kompletteras med 14 § Lagen om svenskt medborgarskap.

För att kompensera för detta har domstolarna ställt synnerligen höga krav på bevisningen när någon ansökt om svenskt medborgarskap. En sammanställning av viktig praxis finns att hitta under fliken "rättsfall" brevid 11 § lagen om svenskt medborgarskap. Denna regel är den som reglerar kraven på att beviljas svenskt medborgarskap.

Sammanfattning och kontenta

De svenska reglerna i frågor om s.k. naturalisation är fäst i grundlag. Den är därför mycket svår att ändra, men detta har också fördelen att den är mycket tydlig och kan inte ändras på ett sätt som inte går att förutse.

När en person ansöker om svenskt medborgarskap har denna person mycket stora krav på sig att visa att de uppfyller de krav som ställs(11 §). Insatsen är hög även för den svenska staten, eftersom när någon väl beviljats medborgarskap är det oåterkalleligt. Syftet med detta system att personer som naturaliserats ska känna sig trygga, och inte kunna utsättas för retroaktiv lagstiftning.

Jag hoppas detta svarar på dina frågor. Om du har fler hjälper vi dig gärna även med dem.

Med vänliga hälsningar,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1154)
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?
2021-04-04 Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap
2021-04-04 Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?
2021-03-31 Kan ett strafföreläggande påverka chansen att få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91129)