Förlust av svenskt medborgarskap för medborgare som är bosatt i utlandet?

2020-11-18 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min dötter föddes i UK. Hennes far var svensktmedborgare. Hennes mor och far vara gifta. Hennes mor var också svenskt. Hon fick svenskmedborgarskap genom Föddelse, men har bott alltid i England, bara mellan Aug 2002 och Jan 2003 bodde hon i Sverige och var folkbokförd där. Frågan är vill hon förlurar sitt Svensktmedbogarskap när hon blir 22 års older? Behöver hon att lämna ansökan att få behålla sitt Svensktmedborgarskap även om hon bodde en vis tid i Sverige?Enligt Migrationsverket websida dem barn som var födda utomlands och bodde utomlands men alltså bodde någongång i Sverige förlurar inte sitt medborgarskap när dem är 22 och behöver inte lämna någon ansökan att få behålla sitt Svenskt medborgarskap. I hennes fall Hur långt tid skulle hon ha bott i Sverige för att inte förlura sitt svensktmedborgarskap? Finns det någon krav på längd av hennes vistelse i Sverige för det laget att gälla?Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Grundlagsstadgad rätt att inte förlora sitt svenska medborgarskap

I Sverige så finns det ett förbud mot att en svensk medborgare som antingen har varit bosatt i Sverige eller är bosatt i Sverige, förlorar sitt svenska medborgarskap (2 kap. 7 § 2 st. Regeringsformen).

Reglering för personer som är bosatta i utlandet

En person som har svenskt medborgarskap men är född utomlands, aldrig har haft hemvist i Sverige och inte heller har vistats i Sverige under en period som innebär att personen haft en samhörighet till landet, kan förlora sitt medborgarskap när han eller hon fyller tjugotvå år (14 § Lag om svenskt medborgarskap).

Din dotter har varit folkbokförd i Sverige under några månader. Det anges inte i lagen hur länge en person ska ha haft hemvist i Sverige för att inte riskera att förlora sitt medborgarskap. Något som enligt förarbetena till lagen poängteras är att man vid bedömningen av om en person ska förlora sitt medborgarskap eller inte främst ska avgöra samhörigheten mellan Sverige och medborgaren (prop. 1999/2000:147 s. 81). Något som därför kan komma att ifrågasättas är om din dotter har en sådan samhörighet med Sverige eller inte. Denna bedömning görs av de svenska myndigheterna. Att din dotter har varit folkbokförd i Sverige under några månader kan dock vara något som talar för att det finns en samhörighet.

Jag utgår i min bedömning ifrån att din dotter även är medborgare i Storbritannien. Om det skulle vara så att hon enbart är svensk medborgare så kan hon nämligen inte förlora sitt svenska medborgarskap då detta skulle innebära att hon skulle bli statslös (14 § 4 st. Lag om svenskt medborgarskap).

Vad kan du göra nu?

På grund av att denna bedömning ska göras av de svenska myndigheterna i det enskilda fallet så kan det vara bra för din dotter att hon kontaktar migrationsverket eller den svenska ambassaden i Storbritannien. Om det skulle vara så att din dotter riskerar att förlora sitt svenska medborgarskap när hon fyller tjugotvå år så är det viktigt att hon lämnar in en ansökan om att få behålla medborgarskapet innan hon fyller tjugotvå år (14 § 2 st. Lag om svenskt medborgarskap).

Denna ansökan görs genom att ni fyller i en blankett som ni hittar på migrationsverkets hemsida. Denna blankett ska sedan lämnas in till antingen den svenska ambassaden eller det svenska konsulatet i det land ni lever i. Om ni är i behov av fortsatt rådgivning så kan ni boka en tid med Lawlines jurster (https://www.lawline.se/boka). Ni kan även ta del av Lawlines telefonrådgivning (https://lawline.se/posts/36).

Om du har några ytterligare frågor så är du varm välkommen att återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?