FrågaFAMILJERÄTTAdoption27/09/2022

Förlust av efternamn och vuxenadoption

Adoption av vuxet barn. Min make vill adoptera min myndiga dotter. Hennes biologiska pappa kräver att hon byter efternamn för att godkänna adoptionen. Kan min dotter blir tvungen att byta efternamn? Måste hennes biologiska pappa godkänna adoptionen?

Lawline svarar

  Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dels vill ha svar på om din dotter kan tvingas att byta efternamn och om adoptionen kan gå igenom utan att hennes biologiska pappa godkännande. Det är reglerna i lagen om personnamn respektive föräldrabalken som blir tillämpliga i respektive situation.  

Bytet av efternamn

När din dotter föddes fick hon rätt att bära sin biologiska pappas efternamn (4 § första punkten lagen om personnamn). I lagen finns bestämmelser om bland annat när en person kan förlora sitt efternamn. Om en person har förvärvat ett efternamn som denne inte har rätt till och detta leder till besvär för någon annan, ska en domstol på talan av den sistnämnde besluta att namnet förloras, om det inte finns särskilda skäl mot det (21 § första stycket lagen om personnamn). Din dotter har rätt till sin biologiska pappas efternamn och har därav rätteligen förvärvat hans efternamn. Hennes biologiska pappa saknar således juridiskt stöd för att kräva tillbaka sitt efternamn.

Samtycke vid vuxenadoption

Frågor om adoption regleras i föräldrabalkens fjärde kapitel. Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 § 4 kap. föräldrabalken). Andra omständigheter än dessa ska dock också beaktas av en domstol, t.ex. inställningen hos föräldrarna till den som sökanden vill adoptera. Om din dotters biologiska pappa har varit närvarande, även om det har varit i liten grad, under hennes uppväxt så kommer hans inställning till adoptionen tyngre än om sådant inte är fallet. Det innebär att hans samtycke kan komma att krävas för att adoptionen ska godkännas, men det beror helt på hur det ser ut i erat enskilda fall. 

Jag hoppas du fått klarhet i vad som gäller i din situation och skulle varmt rekommendera dig att boka tid med någon av våra jurister som även kan hjälpa dig vidare här.

Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000