Förlorar jag min chans till skadestånd om jag inte går tillbaka till arbetsplatsen om uppsägningen ogiltigförklarats?

Hejsan.För några veckor sen så fick jag hem en uppsägning på posten från min arbetsgivare. Jag blev uppsagd av personliga skäl och va vid tillfället sjukskriven. Skälen till uppsägningen är påhittade för att bli av med mig.Jag anmälde detta till Byggnads och dom ogiltighetsförklarade uppsägningen.Jag vill ju inte tillbaka till den arbetsplatsen efter att dom gjort så här mot mig utan jag vill ha ersättning eller skadestånd för att dom fabricerat anledningar till att sparka mig.så nu till min fråga... Om nu arbetsgivaren godkänner ogiltighetsförklaringen och säger att dom kan tänka sig att ta tillbaka mig och jag säger att jag inte vill tillbaka till dom på grund av detta som skett, går jag då miste om min chans till nån slags ersättning för detta?Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag beklagar din situation och ska försöka hjälpa dig så gott det går! Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du förlorar din chans att få ersättning ifall du väljer att inte gå tillbaka till arbetsplatsen om ogiltigförklaringen går igenom.

Regler om uppsägning, ogiltighetsförklaring och skadestånd hittar du i Lagen om anställningsskydd (LAS).
Det går att angripa en uppsägning som skett av arbetsgivaren utan saklig grund genom dels ogiltigförklaring och dels skadestånd.

Angripa en uppsägning utan saklig grund genom ogiltigförklaring
Om man begär att uppsägningen ska ogiltigförklaras består anställningen så länge tvisten pågår (34 § andra stycket LAS). Skulle domstolen ogiltigförklara uppsägningen innebär det att anställningen består. Om du då inte vill arbeta på arbetsplatsen och vill lämna din anställning så får du sannolikt säga upp dig och iaktta uppsägningstiden.
Önskar man att få en uppsägning ogiltigförklaring ska arbetsgivaren underrättas om detta inom två veckor från det att uppsägningen skedde och därefter ska talan väckas i domstol inom två veckor efter att underrättelsen till arbetsgivaren skett eller då förhandlingarna avslutas. Det vill säga att talan måste väckas inom fyra veckor från uppsägningen (40 § LAS).

Om uppsägningen ogiltigförklaras har du sannolikt rätt till allmänt skadestånd för kränkningen då uppsägningen skett utan saklig grund, dock under förutsättning att du har hållit dig inom tidsfristerna som jag nedan berör (38 § LAS)

Även om arbetsgivaren förlorar tvisten och domstolen alltså förklarar uppsägningen ogiltig så kan arbetsgivaren alltid köpa sig fri. Det är vanligt att arbetsgivare inte rättar sig efter domen trots att ogiltigförklaring av uppsägningen skett. Om arbetsgivaren inte rättar sig efter ogiltigförklaringen ska anställningsförhållandet upphöra och arbetsgivaren tvingas istället att betala ersättning i form av skadestånd till dig som arbetstagare (39 § LAS).

Angripa en uppsägning utan saklig grund genom skadestånd

När det gäller skadestånd finns det dels ekonomiskt skadestånd och dels allmänt skadestånd. Det allmänna skadeståndet är en ersättning för den kränkning som uppsägningen innebar för dig (38 § andra stycket LAS).
Du har möjlighet att kräva skadestånd från din arbetsgivare för den felaktiga uppsägningen oavsett om du begär din anställning tillbaka eller inte. Det finns dock tidsfrister som är viktiga att förhålla sig till. Arbetsgivaren måste underrättas inom fyra månader från uppsägningen om skadeståndsanspråket och talan måste väckas i domstol inom 8 månader (41 § LAS). Om inte dessa tidsfrister iakttas förlorar du din chans att få skadestånd. (42 § LAS)

Förlorar du din chans till skadestånd om du inte går tillbaka till arbetsplatsen om uppsägningen förklaras ogiltig?
Som jag ovan nämnt innebär ogiltigförklaringen att du fortsätter arbeta på arbetsplatsen och har därför som arbetstagare en arbetsskyldighet. Vill du inte arbeta där får du säga upp din anställning och förhålla dig till den uppsägningstid du har enligt ditt avtal. Att du säger upp dig från arbetsplatsen innebär inte att du förlorar chansen att kunna få skadestånd för den kränkningen som uppsägning utan saklig grund inneburit för dig. Du måste dock ha förhållit dig inom tidsfristerna för att kunna få eventuellt skadestånd.

Summeringsvis: Om uppsägningen ogiltigförklaras har du samma skyldigheter som arbetstagare som innan du blev uppsagd och får då säga upp dig från arbetet om du inte vill arbeta kvar där längre. Det är dock möjligt att arbetsgivaren ignorerar ogiltigförklaringen och inte tar tillbaka dig som arbetstagare och i så fall har du rätt till ersättning från arbetsgivaren. Om uppsägningen skett utan saklig grund har det inneburit en kränkning för dig och du kan ha rätt till allmänt skadestånd för kränkningen.

Jag kan även rekommendera dig att kommunicera med ditt fackförbund om dina tankar och funderingar, eftersom de är mer insatta i din situation kan de säkert hjälpa dig mer ingående och stötta dig i situationen. Hoppas du har fått hjälp med din fråga och du är välkommen att höra av dig igen om du har fler funderingar!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”