Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

FRÅGA
Hej, jag är uppsagd pga arbetsbrist och har anmält mig för att kvalificera till förtur för återanställningen. Idag erbjöds jag ett nytt jobb hos min arbetsgivare. Det är en annan tjänst som delvis har liknande uppgifter som de jag har idag. Om jag tackar nej har jag då förbrukat min rätt till återanställning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör företrädesrätten till återanställning som regleras i lagen om anställningsskydd, fortsättningsvis LAS.

Kan du tacka nej till ett erbjudande utan att förlora din företrädesrätt till återanställning?

Det korta svaret är att det beror på. Enligt lagen förlorar arbetstagaren sin företrädesrätt om arbetstagaren tackar nej till ett erbjudande om återanställning som skäligen borde ha godtagits (27 § stycke 3 LAS). Vad som räknas som ett erbjudande som skäligen borde ha godtagits varierar från fall till fall. I ditt fall kan det röra sig om ett erbjudande som skäligen borde ha godtagit eftersom du nämner att tjänsten delvis har liknande uppgifter som den innan och ingen information du uppgett talar emot detta. Du kan därför förlora din förtur om du tackar nej.

Kom dock ihåg att svaret på frågan är att det kan vara olika från fall till fall. Jag kan därför inte ge dig ett helt säkert svar utan jag utgår från informationen som framkommer i frågan. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?