Förlorar adoptivbarn arvsrätten till biologisk förälder?

2019-06-30 i Arvsordning
FRÅGA
Hej, Vi är en något komplicerad syskonskara på 6 syskon. Vi har olika mammor men en gemensam pappa. Genom åren har vår gemensamma pappa inte alltid varit närvarande, det har bråkats mycket och slutligen lett till en del splittringar inom familjen. Jag vet att den ena systern egentligen har en annan biologisk pappa, och vår "gemensamma" har aldrig adopterat henne vad jag vet. Så i händelse av hans död förstår jag ju att hon inte har någon rätt att ärva honom. Men vi har ytterligare en syster, den äldsta, som pga sin relation till den gemensamma pappan i vuxen ålder valde att bli adopterad av sin styvpappa som då var gift med hennes mamma. Har hon genom detta "förbrukat" sin rätt att ärva efter vår gemensamma far?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Reglerna om adoption återfinns i 4 kapitlet föräldrabalken. Enligt svensk rätt likställs adoptionsbarn med biologiska barn och detta gäller även vid arvsskiften. Detta innebär således att om man blir adopterad, förlorar man arvsrätten till den ursprungliga biologiska föräldern. Detta då en adoptivförälder i juridisk mening är att likställa med en biologisk förälder, detta framgår av 4 kap 8 § föräldrabalken.

I det aktuella fallet innebär detta att den äldsta systern som har valt att bli adopterad, har förlorat arvsrätten i fråga om arvet från er gemensamma far.

Mer information angående adoption finner du på domstolsverket.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1314)
2020-01-19 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-01-16 Fördelningen av arvet när endast makens syster och brorsonen efterlever den avlidne
2020-01-16 Fördelning av arv
2020-01-14 Övergår arvsrätten automatiskt till bröstarvingens avkomling?

Alla besvarade frågor (76383)