Förlora utländskt medborgarskap

2019-03-12 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag har fått svenskt medborgarskap men är ändå medborgare i Syrien. Det är nästan omöjligt att befrias från syriskt medborgarskap tack vare syrisk lag, då man räknas som syrisk medborgare i perpetuitet och det är bara staten som behåller rätten för att bevilja befrielse. Vad kan jag som svensk medborgare göra åt det? Kan jag vända mig till svensk domstol för att få ett främmande medborgarskap upphävt?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap (här) accepterar fullt ut dubbelt medborgarskap. Det innebär att den som förvärvar svenskt medborgarskap kan behålla sitt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta. Den som är svensk medborgare och förvärvar ett annat medborgarskap kan också behålla det svenska om detta är möjligt enligt det andra landets lagstiftning. Det innebär att svensk domstol inte får upphäva utländskt medborgarskap.

Risker och problem med dubbelt medborgarskap

Vissa länders lagstiftning tillåter inte dubbelt medborgarskap. Ditt svenska medborgarskap kanske inte erkänns av det andra landet, där du också är medborgare. Det innebär till exempel att myndigheterna i det landet inte tillåter Sverige att ge dig konsulär hjälp om du skulle frihetsberövas/gripas av polisen eller att en svensk ambassadtjänsteman inte får träffa dig.

Du kan också få problem i tredje land, i synnerhet om du inte rest in i landet på ditt svenska pass utan i stället använt ditt andra pass. Då kan myndigheterna i landet hävda att Sverige inte har rätt att hjälpa dig om du får problem.

I Migrationsverkets rätts- och landinformationssystem, Lifos, finns information om reglerna för att bli medborgare eller förlora medborgarskapet i olika länder. Av Lifos rapport "Syrien – medborgarskap och officiella dokument", s. 7 framgår följande:

Förlust och fråntagande av medborgarskap

Självständig förlust:

Utgångspunkten i syrisk medborgarskapslag är att en syrisk medborgare under vissa premisser och genom visst aktivt förfarande kan lösas från sitt syriska medborgarskap. En person över 18 år kan således ansöka om regeringens medgivande till befrielse. En gift mans förlust medför att även dennes syriska hustru förlorar sitt syriska medborgarskap om hon samtidigt med mannen förvärvar ett annat medborgarskap, annars behåller hon sitt syriska medborgarskap; detsamma gäller för barnen.

Fråntagande av medborgarskap

Till de undantagsfall där staten/lagen vänder på utgångspunkten, dvs. staten anser sig äga rätt att dra in ett syriskt medborgarskap, hör om en person skaffat medborgarskap på falska grunder; befunnit sig i en icke-arabisk stat under mer än tre års tid utan att ge en skälig förklaring till sin frånvaro; stridit för en annan stats armé utan försvarsdepartementets tillåtelse; arbetat för en stat som befinner sig i konflikt med Syrien; eller utgör ett säkerhetshot. Dessa bestämmelser skulle potentiellt kunna tillämpas på ett godtyckligt/politiserat vis för att straffa oppositionella syrier, inte minst under pågående kris, men Lifos har i dagsläget inte sett konkreta rapporter om att så skett. Ett relevant fenomen som emellertid rapporterats rör personer som dömts till längre fängelsestraff och som berövats sina civila rättigheter under en period om tio år efter avtjänat straff, och under denna period inte fått pass utfärdade/förnyade.

Hela rapporten kan läsas på Lifos hemsida här.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Galina Krasteva
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (875)
2019-07-14 Rätt för utländskt syskon att vistas i Sverige
2019-07-09 Kan jag ansöka om medborgarskap innan det gått fem år?
2019-07-07 Får jag resa utomlands om jag har permanent uppehållstillstånd?
2019-07-07 Kan min frus systerdotterson från utlandet beviljas uppehållstillstånd i Sverige?

Alla besvarade frågor (71168)