Förlora underhållsstöd efter nytt äktenskap?

2019-09-23 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Min sambo har en son sedan tidigare. Hon har ensam vårdnad om sonen och får underhållsbidrag genom försäkringskassan, då pappan ej har råd att betala. Sonen och pappan träffas aldrig. Om jag och min sambo skulle få barn eller gifta oss, kan då hon förlora sitt underhållsstöd från sonens pappa? MvH
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 7 kap. 1 § föräldrabalken framgår att föräldrar svarar för underhållet av barnet. Eftersom du inte är förälder till din sambos son, kan inte ert äktenskap i sig utgöra att din sambo förlorar sitt underhållsstöd från sonens pappa. Däremot säger 7 kap. 5 § FB att den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden om barnet, är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. Om det finns särskilda skäl, kvarstår underhållsskyldigheten även sedan barnet har flyttat hemifrån. Regeln innebär att du kan bli underhållsskyldig för barnet om, dock inte i den utsträckning barnet kan få underhåll från pappan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (955)
2020-07-31 Föräldrar skyldighet att försörja barn på HVB med LVU under skolgång.
2020-07-30 Rätt till underhållsbidrag
2020-07-29 Ska föräldrar betala underhåll till barn som flyttat hemifrån?
2020-07-27 Har jag rätt till retroaktivt underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (82688)