Förlora svenskt medborgarskap eftersom aldrig haft hemvist i Sverige?

2020-09-19 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga om begreppet 'hemvist' avseende preskription av svenskt medborgarskap.Enligt MedbL förlorar man sitt svenska medborgarskap genom preskription när man fyller tjugotvå år, om man (1) är född utomlands, (2) aldrig haft hemvist i Sverige och (3) inte heller varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med landet (14 § 1 st MedbL). Men vad betyder egentligen 'hemvist' här ovan? Om man passar in på ovan beskrivning (punkterna 1 till 3) och för att då inte förlora sitt svenska medborgarskap därför beslutar sig för att i god tid före tjugotvå års ålder skapa sig hemvist i Sverige, dvs bosätter sig samt folkbokför sig i Sverige - spelar det då någon roll hur lång tid man därefter har sin hemvist i Sverige? Är det tillräckligt med hemvist under en dag, en vecka, en månad eller ett år för att uppfylla kravet i Punkt 2 ovan och således därmed stoppa preskriptionen som ju annars automatiskt skulle inträda vid 22 års ålder?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Här under går jag igenom vad det innebär att aldrig ha haft hemvist i Sverige enligt lagen om svenskt medborgarskap (MedbL). Jag tar också upp hur man kan behålla sitt svenska medborgarskap även om man aldrig haft hemvist i Sverige.

Aldrig haft hemvist i Sverige

På Migrationsverkets hemsida finns viss information om hur de tolkar begreppet hemvist som finns i 14 § första stycket MedbL. Istället för att skriva "aldrig haft hemvist i Sverige" skriver Migrationsverket "aldrig har bott här". Som jag tolkar det är ett krav på att ha bott i Sverige ett relativt lågt krav och därför borde även kravet på att ha haft hemvist i Sverige vara ett lågt ställt krav. Enstaka semesterresor räcker säkert inte men har man bott i Sverige med avsikt för att bo här under en någorlunda lång tid borde hemvistkravet i 14 § första stycket MedbL vara uppfyllt. Exakt hur lång tid man måste ha bott i Sverige finns det däremot inget tydligt svar på.

Ansöka om att behålla sitt svenska medborgarskap

Bra att veta är att det också går att ansöka om att få behålla sitt svenska medborgarskap trots att man uppfyller alla punkter för att förlora sitt svenska medborgarskap i 14 § första stycket MedbL. En sådan ansökan kan man göra efter att man fyllt 18 år, men man måste göra den innan man fyller 22 år. Lagstöd för att kunna göra en sådan ansökan finns i 14 § andra stycket MedbL. Mer information om ansökan finns på Migrationsverkets hemsida.

All information jag nämnt från Migrationsverket går att hitta här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1188)
2021-06-11 Migrationsrätt - familjeåterförening
2021-06-10 Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Och vad händer med våra gemensamma barn?
2021-06-09 Migrationsverket kan begära om ytterligare uppgifter
2021-06-09 Tid till myndighetsbeslut

Alla besvarade frågor (93065)