FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott05/12/2017

Förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik

Jag va ute med min kompis och sladda med min a-traktor och då sladda jag i en kurva o åkte in i ett staket och en lykstolpe

Jag sa till polisen att jag åkte i 25 och rykte handbroms och sa som Det va

Dom sa att dom beslag tog epan och skulle kolla om den va laglig(som den är)

Då är frågan kan jag bli av med körkortet för att jag har kört vårdslöst i trafik

Eller om det blir daglig böter

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du döms för vårdslöshet i trafiken är straffet dagsböter, vilket framgår av 1 § 1 st. lag om straff för vissa trafikbrott. Vilket antal dagsböter som utdöms beror på hur allvarligt brottet är och dagsböternas storlek beror på din inkomst samt dina ekonomiska förhållanden i övrigt..

Du kan också dömas för grov vårdslöshet i trafiken enligt 1 § 2 st. samma lag. Om du döms till grov vårdslöshet i trafiken ska ditt körkort också återkallas enligt 5 kap. 3 § 1 p. körkortslagen. Det föreskrivs i samma lag 5 kap. 6 § att körkortet ska vara indraget under minst ett år vid grova brott. Vid bedömningen om det rör sig om grov vårdslöshet i trafik så beaktas enligt bestämmelse att om någon vid förande gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Den som genom sitt handlande i trafiken visat prov på uppenbar likgiltighet för att människors hälsa kan skadas eller annan egendom skadas kan således dömas för grov vårdslöshet i trafik. Ett exempel som domstolen ansett som grovt vårdslöst är en rödljuskörning genom en starkt trafikerad korsning i kombination med mycket hög hastighet. Även omkörning vid backkrön och kurvor vid skymd sikt har medfört ansvar för grov vårdslöshet i trafik. Av de omständigheter du framfört i frågan är det svårt för mig att bedöma om detta fall kan vara att ses som grov vårdslöshet i trafik detta är helt enkelt upp till domstolen att bedöma.

Om du enbart döms till vårdslöshet i trafik så blir du dock inte av med körkortet utan påföljden blir då endast dagsböter.

Med vänlig hälsning,

Simon Gille-JohnsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo