Förlängt underhållsstöd för studier vid Komvux

2015-08-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Jag har en son, 19 år som inte har någon avslutad gymnasieexamen - och har nu börjat studera på Komvux för att läsa in sin gymnasieexamen. Är jag skyldig att betala underhållsstöd för/till honom? För underhåll räcker det att endast läsa enstaka kurser eller krävs det att han studerar på heltid?Tacksam för svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.

Bestämmelser om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (här). I 7 kap. 1 § stadgas att föräldrars underhållsskyldighet som huvudregel upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skola fortlöper underhållsskyldigheten tills barnet gått ut skolan eller fyllt 21 år. Till skolgång som ger underhållsskyldighet räknas grundskoleutbildning, gymnasieutbildning och annan jämförlig grundutbildning. Kurser på Komvux för att erhålla gymnasieexamen är således underhållsgrundande. Det finns i föräldrabalken inget krav på att studierna ska bedrivas på heltid.

Vad gäller underhållsstöd har ett barn som fyllt 18 år och som inte ingått äktenskap rätt till förlängt underhållsstöd om barnet bedriver studier som ger rätt till studiebidrag. Detta framgår av 18 kap. 6 § socialförsäkringsbalken (här) och 2 kap. 2 § studiestödslagen (här). Studier vid Komvux ger rätt till studiebidrag. Om föräldrarna inte alls eller fullt ut kan komma överens om underhållsbidrag kan barnet få underhållsstöd från Försäkringskassan till och med juni det år då den studerande fyller 20 år, 2 kap. 3 § studiestödslagen. I det här fallet finns ett krav på att studierna ska bedrivas på heltid.

Hoppas svaret var till hjälp. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Du har tolkat svaret rätt. Att läsa in en gymnasieexamen på Folkhögskola är underhållsgrundande, alltså fortlöper underhållsskyldigheten tills den studerande gått ut skolan eller fyllt 21 år. Heltidsstudier är inget krav men vid bedömningen av föräldrarnas underhållsskyldighet ska hänsyn tas till barnets eventuella inkomster vid sidan av deltidsstudierna och kan på så sätt nedsättas utifrån barnets behov. Hoppas mitt svar klargjorde din fråga, annars är du välkommen att använda dig av vårt frågeformulär, http://lawline.se/ask_a_question, för utförligare svar.
2015-09-01 19:42
Hej! Ska försöka reda ut era frågeställningar kortfattat här och ni får gärna ställa era frågor i vårt frågeformulär, http://lawline.se/ask_a_question, för ytterligare hjälp. Kraven för att ha rätt till förlängt underhållsstöd är att barnet går i skolan på heltid, har studiestöd eller förlängt barnbidrag, bor och är folkbokförd hos den andra föräldern eller annan vårdnadshavare samt att barnet är ogift. Om kraven är uppfyllda ska underhållsstöd betalas till juni det år barnet fyller 20 år. Då underhållsstödet är kopplat till studiestödet finns kravet att studierna ska bedrivas på heltid. Vid för hög frånvaro kan CSN dra in studiestödet vilket kan påverka underhållsstödet. Föreligger det inte några studier föreligger det inte heller någon rätt till bidrag oavsett de ekonomiska förutsättningarna i övrigt. Det andra problemet som lyfts fram i senaste kommentaren kan besvaras så att det finns ett krav på att barnet ska vara folkbokförd hos en av föräldrarna för att ha rätt till underhållsstöd. I det här fallet låter det även som att barnet har slutat skolan och då uppfylls inte kraven som uppställts ovan för att få underhållsstöd.
2015-10-27 15:19
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (980)
2020-10-23 Underhållsskyldighet gentemot barn över 18 år och retroaktivt
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (85357)