Förlängt underhållsstöd för studier vid Komvux

2015-08-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Jag har en son, 19 år som inte har någon avslutad gymnasieexamen - och har nu börjat studera på Komvux för att läsa in sin gymnasieexamen. Är jag skyldig att betala underhållsstöd för/till honom? För underhåll räcker det att endast läsa enstaka kurser eller krävs det att han studerar på heltid?Tacksam för svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.

Bestämmelser om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (här). I 7 kap. 1 § stadgas att föräldrars underhållsskyldighet som huvudregel upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skola fortlöper underhållsskyldigheten tills barnet gått ut skolan eller fyllt 21 år. Till skolgång som ger underhållsskyldighet räknas grundskoleutbildning, gymnasieutbildning och annan jämförlig grundutbildning. Kurser på Komvux för att erhålla gymnasieexamen är således underhållsgrundande. Det finns i föräldrabalken inget krav på att studierna ska bedrivas på heltid.

Vad gäller underhållsstöd har ett barn som fyllt 18 år och som inte ingått äktenskap rätt till förlängt underhållsstöd om barnet bedriver studier som ger rätt till studiebidrag. Detta framgår av 18 kap. 6 § socialförsäkringsbalken (här) och 2 kap. 2 § studiestödslagen (här). Studier vid Komvux ger rätt till studiebidrag. Om föräldrarna inte alls eller fullt ut kan komma överens om underhållsbidrag kan barnet få underhållsstöd från Försäkringskassan till och med juni det år då den studerande fyller 20 år, 2 kap. 3 § studiestödslagen. I det här fallet finns ett krav på att studierna ska bedrivas på heltid.

Hoppas svaret var till hjälp. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (942)
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge
2020-06-29 Har förälder som betalar underhållsbidrag rätt till ersättning när barnen är hos denne?
2020-06-28 avdrag från underhåll för de dagar barnen bor hos en

Alla besvarade frågor (81685)