Förlängd preskriptionstid på fordran genom preskriptionsavbrott

2015-04-21 i Preskription
FRÅGA
Jag har ett ärende hos kronofogden där jag har en fordran mot en annan person med verkställighet. Om jag har förstått det rätt så är preskriptionen 10 år. Kan jag hålla detta ärende "öppet" längre om jag så skulle vilja? Personen i fråga har flyttat utomlands utan utmätningsbara tillgångar, men det kommer ju i framtiden en pension som man skulle kunna mäta ut. Kan man genom att hålla ärendet aktivt hos fogden eller skicka påminnelse till adressen utomlands hålla det öppet fram till pension (20år).
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Att en skuld blivit preskriberad betyder att den som har rätt till betalning, borgenären, förlorar sin rätt att få skulden betald. En skuld kan preskriberas efter en viss tid om den som är betalningsskyldig, gäldenären, inte har erkänt skulden eller om borgenären inte har avbrutit preskriptionstiden, s.k. preskriptionsavbrott.

Preskriptionstiden är olika beroende på vilka som är parter i avtalet, dvs. om kunden är konsument eller inte, se 2 § preskriptionslagen här .

För konsumentfordringar är preskriptionen tre år, dvs. om en konsument köpt en vara eller tjänst av en näringsidkare (företagare).

Fodringar mellan privatpersoner preskriberas efter tio år, dvs. om en privatperson har köpt en vara eller tjänst av en privatperson. Detsamma gäller om en näringsidkare har köpt en vara eller tjänst av en annan näringsidkare. Jag tolkar det som att det i ditt fall handlar om en skuld mellan privatpersoner och därmed ska en preskriptionstid på tio år gälla.

Preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden förlängs. Om preskriptionsavbrott sker börjar alltså en ny preskriptionstid att löpa, vilket innebär att borgenären förlänger den tid han har på sig att begära betalning.

Preskriptionsavbrott kan ske genom att:

- gäldenären betalar ränta eller amortering, lovar betala eller ber om en avbetalningsplan, dvs. borgenären erkänner skulden

- gäldenären får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från borgenären
- borgenären gör fordringen gällande vid domstol eller ansöker om verkställighet hos Kronofogden.
Detta framgår av 5 och 6 §§ i preskriptionslagen.

Skulden preskriberas såldes inte så länge som du gör preskriptionsavbrott, och det finns ingen begränsning på hur många preskriptionsavbrott som kan göras, vilket innebär att din skuld kan hålla ”levande” i 20 år eller längre om så önskas. Om du ska göra preskriptionsavbrott genom att skicka en påminnelse till gäldenärens adress utomlands råder jag dig att skicka med rekommenderat brev så du kan bevisa att preskriptionsavbrott har skett.

Lycka till!

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (540)
2020-07-29 Hur sent kan man få ersättning för ärr?
2020-07-27 Preskriptionstid för skadestånd
2020-07-25 Konstanta preskriptionsavbrott
2020-07-20 Hur lång tid gäller en fordran?

Alla besvarade frågor (82701)