Förlänga uppsägningstiden efter uppsägning?

Min dotter har sagt upp sin lägenhet, och har 3 månaders uppsägningstid. Nu vill hyresvärden förlänga ytterligare 3 månader för att han tycker hon är besvärlig.

Får man göra så?

Mvh Annika Torp

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att hyresvärden vill förlänga uppsägningstiden med ytterligare tre månader. Din fråga aktualiserar reglerna i 12 kap jordabalken (JB).

Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla. Hyresavtal som är ingångna för bestämd tid upphör som utgångspunkt att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat avtalats. Har dock hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, ska avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap 3 § JB). Utgångspunkten är att den avtalade uppsägningstiden gäller (12 kap 4 § JB).

En uppsägning ska vara skriftlig om hyresförhållandet varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt då uppsägningen sker. Uppsägning får dock, utom i vissa fall, vara muntlig, om det är hyresgästen som säger upp avtalet för upphörande och hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen. Uppsägning ska ske hos den som är behörig att ta emot hyra på hyresvärdens vägnar (12 kap 8 § JB).

I ditt fall

Om din dotter sagt upp hyresavtalet på rätt sätt och beaktat den uppsägningstid som gäller för avtalet ska hyresavtalet upphöra att gälla. Hyresvärden kan inte förlänga uppsägningstiden med ytterligare tre månader eftersom han anser att din dotter är besvärlig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”