Förlänga uppehållstillstånd respektive arbetstillstånd

VadVilka är kraven för att förlänga denna typ av uppehållstillstånd: uppehåll- och arbetstillstånd?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! 


Ett uppehållstillstånd kan lämnas på flera grunder, däribland därför att du är flykting eller alternativt skyddsbehövande, jfr 1 kap. 3 § Utlänningslagen (2005:716) (UtlL), på grund av din anknytning till någon som lever i Sverige, 5 kap. 3-3a §§ UtlL eller på grund av en sysselsättning, såsom arbete (s.k arbetstillstånd), 6 kap. 2 § UtlL


Vad gäller förlängning av uppehållstillstånd förutsätts att samma förhållande som rådde när du fick ditt uppehållstillstånd fortfarande grundar anledning för uppehållstillstånd (eventuellt att annat förhållande som också ger grund för uppehållstillstånd föreligger), t.ex att du har skyddsbehov. Ett uppehållstillstånd för någon som fått det på grund av flyktingstatus kan förlängas med två år i taget. För den som har uppehållstillstånd på grund av att denne är alternativt skyddsbehövande ska också uppehållstillståndet förlängas med två år i taget,  5 kap. 1a § UtlL


Har man fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige är uppehållstillståndet beroende av anknytningspersonen (dvs den personen som finns i Sverige). Har anknytningspersonen tillfälligt uppehållstillstånd på grund av att denne är flyktning eller alternativt skyddsbehövande ska uppehållstillståndet gälla lika länge som anknytningspersonens. Är anknytningspersonens uppegållstillstånd inte tidsbegränsat ska uppehållstillståndet gälla i två år, men aldrig längre än anknytningspersonens, 5 kap. 3g § UtlL


Vad gäller arbetstillstånd ska likt uppehållstillståndet, samma förutsättningar på vilka tillståndet gavs, gälla för möjlighet till förlängning. Kraven finns i 6 kap. 2 § UtlL, och föreskriver krav på anställningsavtal, god försörjning och att anställningsvillkoren inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Föreligger samma förutsättningar kan tillståndet förlängas, jfr 6 kap. 4a § UtlL. Däremot ska här beaktas att EU-medborgare har "första tjing" på arbeten inom unionen enligt principen om unionsföreträde, detta gäller även vid förlängning av arbetstillstånd, jfr 6 kap. 2 § 2 st och 4a §.


Läs mer på Migrationsverkets hemida, här

 

Hoppas din fråga blev besvarad! Med vänlig hälsning 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000