FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott18/11/2017

Förkortad spärrtid och straff för rattfylla

Hej. Jag körde bil med 0.64 promille och 0.32mg/l utandningsluft kl 4 på natten. Jag vart stoppad pga en rödljuskörning så inte pga att jag vinglat på vägen. Jag körde en sträcka på ca 1.5 km från mitt hem till en snabbmatskedja. Jag är 19 år gammal och aldrig tidigare straffad. Jag nekade både rattfyllan och rödljuskörningen. Jag sa att jag drack alkohol 24 timmar innan och att jag var osäker på gränsen för rattfylla. Jag sa att jag trodde den låg på 1 promille. Jag är kallad till rättegång i januari men vet inte riktigt vad jag ska säga. Tror jag är kallad pga att jag nekat? Men har ju ändå sagt i mitt yttrande och till polisman att jag drack 24 timmar innan. Men nekade rattfylla när han frågade mig om jag ansåg mig skyldig till det.

Så till mina frågor: Vad kan jag förvänta mig för straff? Böter? Fängelse? Jag har blivit av med jobbet nu då jag jobbade med att köra paket. Polisen frågade om min lön för att räkna dagsbot antar jag? Men jag har ingen inkomst längre, hur går det då till?

Och kan jag få en förkortad spärrtid från det minimala på 12 månader. Läst att i vissa fall så kan man få en varning. Det är vad jag förstått för min del uteslutet, men kan jag få en förkortad spärrtid?

Är lite orolig för att hamna i fängelse. Vet att det finns med i straffskalan, men är det sannolikt?

Fick även ett brev "förundersökning läggs ned" för rödljuskörningen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valde att ställa din fråga till Lawline!

När man blir rapporterad för rattfylleri kommer två utredningar att ta plats: en straffrättslig och en körkortsadministrativ. Den straffrättsliga är när det blir fastställt vilket brott och av vilken grad det är, medan den körkortsadministrativa är beslutet att dra tillbaka ditt körkort. I ditt fall kommer körkortet med all sannolikhet att bli tillbakadraget eftersom du ligger över 0.3 promille.

Rättegång

Det är precis som du skriver, eftersom du nekade till brott så blir du kallad till rättegång där det kommer att avgöras hurvuvida du var rattfull eller inte, som konstaterats nedan så var du det. De här målen är små och det kommer att gå fort.

Straff

Gränsen för rattfylleri går vid 0.20 promille eller 0.10 mg/l i utandningsluften under eller efter att du har kört, vilket innebär att det inte är oklart att du har haft mer alkohol i blodet än vad som är lagligt när du blev stoppad. Vid normalgraden kan du dömas till böter eller 6 månaders fängelse, anses brottet vara grovt riskerar du fängelse upp till två år och då ingår inte böter i straffskalan. Vanligtvis med 0.50 - 0.99 promille i blodet så blir körkortet åtekallat i 12 månader.

Grundregeln i trafikbrottslagen är att alla ska fällas som inte kan anses ha framfört fordonet på ett betryggande sätt, jag kan inte här avgöra om du får fängelse eller böter men om det är ett förstagångsbrott och du inte har orsakat en olycka så blir straffet oftast villkorlig dom eller skyddstillsyn kombinerat med samhällstjänst. Vi kan vidare i stort sett utesluta att du skulle dömas för grovt rattfylleri, se nedan.

För att brottet ska anses vara grovt kommer en helhetsbedömning att göras, det finns dock tre lagstadgade rekvisit som tas extra hänsyn till vid bedömningen av om brottet är grovt:

1) Om alkoholhalten i kroppen har legat på 1.0 promille och 0.50 mg/l i utandningsluften.

2) Om du kan anses ha varit avsevärt påverkad av alkoholen och/ eller av andra narkotikaklassade medel.

3) Om körningen har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

I ditt fall så är punkt 1 inte uppnådd, punkt 2 kan anses vara uppnådd även om inte värdena i punkt 1 är uppnådda eftersom alla reagerar olika på mängden alkohol i kroppen och kan även underbyggas av bevisning på hur stor din alkoholkonsumtion har varit innan dess du satte dig bakom ratten. Till sist är punkt 3 är uppnådd om det är så att du har kört vårdslöst, varit en fara för din medtrafikanter samt att hänsyn tas till fordonets beskaffenhet, det vill säga huruvida fordonet har varit trafiksäkert eller inte. Vårdslös körning innebär i det här fallet för att du ska kunna dömas till grovt rattfylleri att du har orsakat en olycka eller en allvarligt händelse som potentiellt kunde lett till skada, samt att körningen och risktagande måste ha skett medvetet med hänsyn till väglag, fordon och vägen. Är inte de här rekvisiten uppfyllda ska du inte dömas till grovt rattfylleri utan då ska körningen klassificeras som vårdslöshet i trafik, se lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 4-4a§§, se https://lagen.nu/1951:649

Möjlighet att behålla körkortet

Det finns en möjlighet för dig att behålla körkortet genom att du ansöker om alkolås hos Transportstyrelsen, det kommer inte att påverka straffet du har fått för rattfylleriet, men du får behålla körkortet och endast framföra det fordonet som är utrustat med alkolås. Vidare kan du undvika återkallelse av körkortet om du accepterar brottet och ansöker om villkorlig körkortsåterkallelse, dock så är en villkorlig återkallelse förenat med kostnader från 20,000kr och uppåt.

Dagbotens storlek

Dagbotens storlek kommer att baseras på din inkomst och förmögenhet, antalet dagsböter kan vara minst 30 dagar på ett belopp om 50kr per dag, alltså 1500kr totalt, och som högst kan böterna fastställas till 150 dagar på ett belopp om 1,000kr per dag, Brottsbalk (1962:700) 25 kap 2 §, se https://lagen.nu/begrepp/Straffr%C3%A4tt

Böterna är en skuld att betala till staten, vilken ska betalas inom 30 dagar från det att domen vinner laga kraft. Betalar du inte så kommer du att få en påminnelse efter två veckor, lämnar du böterna obetalda bilas en fordran till staten som lämnas till Kronofogden att driva in. En fordring som lämnas till Kronofogden och förblir obetald leder till slut till en prick i registret.

Förundersökningen läggs ner

När polisen lägger ner förundersökningen så innebär det att de har slutat att utreda händelsen som brott, vilket betyder att åklagaren i rättegången endast kommer att adressera rattfyllan och inte den påstådda körningen mot rött ljus.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo