Förklaringsmisstagens gränsland i avtal

Hej.

Fick igår ett reklammail från en viss möbelgrossist. Beställde 2 produkter och får idag ett mail om att det skett ett misstag och att priserna igår inte stämde.

Har jag rätt att få produkterna för det priset som står på min orderbekräftelse???

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtal ska hållas

Huvudregeln på avtalsrättens område är "pacta sunt servanda", avtal ska hållas. Företagets löfte att sälja produkterna enligt avtalade villkor är bindande för företaget och du är bunden av ditt löfte att betala för produkterna enligt överenskommelse, 1 § första stycket lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).

Förklaringsmisstag

Om företaget har avgett en felaktig viljeförklaring, det vill säga om priset har fått annan betydelse än vad som har åsyftats, kan företaget vara fri från bundenhet, förutsatt att du har insett eller borde ha insett misstaget, 32 § första stycket avtalslagen. Jag ska försöka illustrera var gränsen går för om motparten bör inse ett misstag.

Om A vill sälja en dator för 9 999 kr och av misstag skriver 999 kr, så har A:s vilja fått ett felaktigt innehåll. För att A ska bli bunden av den felaktiga prissättningen krävs att motparten B inser eller åtminstone bör inse att A har gjort ett misstag. Är det fråga om en ny MacBook som säljs för 999 kr i butik, så är det mycket sannolikt att B aldrig kan få till stånd ett giltigt avtal. B bör inse att priset är för lågt och därmed till följd av ett misstag.

Hade det felaktiga priset istället varit 7 999 kr så befinner vi oss i "förklaringsmisstagens gränsland" - det är oklart huruvida det bör uppfattas som ett misstag. Någonstans dras även en mer generös linje när det är fråga om ett konsumentförhållande.

Avslutning

Som du förstår, kan jag inte ge dig ett rakt svar på din fråga. Det beror på vad det är för produkt, vad dess marknadsvärde uppgår till och vilka övriga omständigheter som rådde vid tillfället för avtalets uppkomst. Om du anser att du inte borde ha insett att priset var felaktigt, så tycker jag att du ska vidhålla att avtalet ska hållas och att det är bindande för företaget.

Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.

Avtalslagen.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning