Förklaringsmisstag i ett anställningsavtal

Hej

Jag skrev på ett anställningsavtal för tjänstemän inom unionen, som skall börja gälla från okt 27. där jag skrev på den 15 okt och arbetsgivaren skrev på redan 9 okt. Nu när jag satt och titta på den så var det korrekt med allt 40 tim v etc. Men nu såg jag att jag inte har månadslön utan en 5-siffrig timlön. Han skrev på alla 3 lappar och jag skrev på alla! Nu vill inte jag bråka med företaget och kommer att prata med chefen på måndag men vill bara fråga av ren nyfikenhet om det är jag som rätten på min sida ? Är detta juridiskt bindande?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för din fråga. Som jag tolkar det har lönebeloppet i avtalet avsett månadslön, men av misstag står lönebeloppet som timlön. Inom avtalsrätten är grundsatsen att ett ingånget avtal ska hållas. Dock kan denna grundsats brytas av åtskilliga anledningar. En anledning är när ett så kallat förklaringsmisstag skett och motparten rimligen borde insett detta (32 § avtalslagen). Ett förklaringsmisstag är när någon till exempel skriver att timlönen är 10 kr, men avsåg att skriva att timlönen är 100 kr. I ditt fall var det meningen att lönebeloppet skulle vara månadslönen, men blev istället tillskrivet timlön. En femsiffrig timlön är i normalfallet anmärkningsvärd. När det är ett sådant uppenbart förklaringsmisstag som du borde insett så är ni inte bundna av misstaget.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”