Förklaring av begrepp? (skolfråga)

2021-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Förklara kortfattat följande sex begrepp och ange i tillämpliga fall relevanta lagrum eller motsvarande.a) Traditionsprincipen b) Bruksvärdesprincipen c) Tvesalad) Utförandeentreprenad e) Kontrollansvarf) Datapantbrev
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tyvärr är det så att vi på Lawline har som policy att inte besvara skolrelaterade frågor (vilket jag tolkar din fråga som). Därför kommer jag endast redovisa dessa begrepp kortfattat och hänvisa dig till eventuella relevanta lagrum och informationscenter som kan hjälpa dig hitta svaret på dina frågor.

Traditionsprincipen är en allmän princip som ofta används inom avtalsrätten och köprätten och innebär att köparen får ett sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer först när besittningen av en lös sak har överlåtits.

Information om vad Bruksvärdesprincipen innebär finner du i 12 kap. 55 § Jordabalken. Tvesala är ett äldre begrepp som modernt kan uttryckas som "dubbelöverlåtelse". Regler om tvesala för fastigheter hittar du i 17 kap. Jordabalken.

Utförandeentreprenad är ett begrepp som används inom byggindustrin, mer om begreppet kan du läsa på exempelvis HSB:s hemsida.

Kontrollansvar kan främst syfta på två saker; dels en ansvarstyp som anger olika förutsättningar för när någon ska betala skadestånd. Och dels den kontrollansvariga som krävs vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov etc. Mer om det senare hittar du bland annat i Plan- och bygglagen och på Boverkets hemsida.

Datapantbrev är digitala pantbrev som hanteras elektroniskt. Mer information om dessa hittar du på Lantmäteriets hemsida.

Hoppas detta hjälper dig lite på vägen, om du har andra juridiska frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1337)
2021-10-16 Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?
2021-10-09 Kommunens beslut strider mot likställighetsprincipen - vad gör man?
2021-10-04 Bostadsanpassningsbidrag - ska det billigaste alternativet väljas?

Alla besvarade frågor (96436)