Förhindra grannar från att använda ens brygga

Min familj äger mark på en stor gård. Grannarna kommer ständigt över på vår sida och badar på vår brygga och våra badklippor, vilka befinner sig på vår mark men inte på en tomt. De skriker så högt så att vi hör det upp till huset och blir störda, de gör bryggan och klipporna blöta så att det inte går att bada, de använder våra möbler och vår spade nere vid vattnet, de lämnar tennisbollar och vill inte lämna när vi kommer ner eller så lämnar de platsen extra långsamt och visslar åt oss och frågar om vi inte ska hoppa i snart. Dessutom gör de detta dagligen, ibland flera gånger per dag. Min fråga är om dessa begår något brott, och om jag på något sett, med hjälp av lagen kan hindra dem från att ständigt bada på vår mark och störa oss.

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline!

Jag förstår din fråga som att du undrar om du har rätt att avvisa/förhindra att dina grannar från att använda din brygga.

Allemansrätten

Allemansrätten betyder att andra personer kan få vistas på någon annans mark under den förutsättning att man inte förstör eller stör. Detta framgår av 2 kap 15 § 4 stycket regeringsformen och 7 kap 1 § miljöbalken. Allemansrätten ger dock bara personer rätt att vistas på annans egendom i kortare perioder och ägaren får inte hindras i sin användning av bryggan.

Vid nyttjande av allemansrätten måste man ta hänsyn till hemfridszonen. Hemfridszonen är ett område som anses vara privat och ska få vara ostört, det är området som är närmast runt bostadshuset eller fritidshuset. Inom denna zon är det fastighetsägaren som har full rådighet över marken och ingen har rätt att vistas där utan lov. Inom denna zon gäller därmed inte allemansrätten. Ett problem kring detta är att det inte generellt finns något mått för hur stor hemfridszonenen är, utan detta varierar från fall till fall. Detta gäller för såväl land som för vatten.

Är beteendet brottsligt?

Om du olovligen beträder någon annans tomt kan du göra dig skyldig till hemfridsbrott, brottsbalken 4 kapitlet 6 §.

Vad innebär detta för dig? - Detta innebär kort och gott att man har en rätt att vistas på andras områden enligt allemansrätten i kortare perioder, så länge man inte förstör eller stör ägaren. Detta förekommer dock att personerna i fråga stör er, varav de inte kan säga att de har rätt enligt allemansrätten att vistas på er tomt.

I och med då att ni inte heller har gett lov för dem att vistas på tomten, så begår de de facto hemfridsbrott. Ni har därför rätt att påtala detta för dem och verbalt avvisa dem (dock inte fysiskt) från platsen. Ni kan även koppla in polisen då det de facto är en brottslig handling som begås.

Du kan också själv på din tomt, en bit ifrån grannars bebyggelse, sätta upp staket eller andra fysiska hinder gentemot grannarna samt skyltar om att de är privatägd brygga m.m. Så som du har rätt till i och med att du är ägare över fastigheten.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar RudénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo