FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt15/03/2018

Förfrågan om avgöranden

Jag behöver få fram följande domar: Miljödomstolen M 7725-05 och M 583-06. Det gäller ett sophämtningsärende i Valdemarsvik där kommunen åberopar ovan för att inte tömma våra sopkärl vid tomtgränsen.

Med vänlig hälsning,


Lawline svarar

Hej!

Jag har skickat Miljödomstolen M 7725-05 och M 583-06 till din e-post. Om mitt mejl inte har kommit fram till dig kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.se så försöker vi på nytt!

Med vänliga hälsningar


Jessica KondukRådgivare