Förfoganderätt över barnpension

2015-11-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, min pappa dog när jag var tretton (fem år sen) och jag fick därmed barnpension. Räknas barnpensionen som arv(alltså bara mina pengar) eller hade min mamma rätt att ta de pengarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnpension räknas inte som arv utan som pension, vilket ses som en form av ersättning. Barnpension betalas ut direkt till barnet. Vårdnadshavaren har kontroll (förfoganderätt) över pengarna fram tills dess att barnet fyllt 18 år (blivit myndigt) eller tills dess att barnet fyllt 20 år om barnet studerar på gymnasiet eller motsvarande nivå. Detta innebär att vårdnadshavaren sedan barnpensionen började betalas ut har möjlighet att fritt använda pengarna.

Din mamma har alltså haft rätt att använda pengarna som utbetalats i form av barnpension fram tills dess att du uppnår/uppnått myndig ålder, dvs. 18 år.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll