Förfogande under uppsägningstiden

FRÅGA
Hej. Min chef valde att inte fortsätta anställa mig och jag har blivit väldigt illa behandlad av han med förtal, kräkningar och påhopp.. o han va tvungen att anställa mig till 25/9 men jag vill verkligen inte vara kvar.. Om jag arbetsvägrar nu den sista tiden va händer då? Har redan blivit erbjuden jobb i en annan kommun o dom vill att jag börjar 1/9 redan. Så min fråga är vad händer om jag inte går till mitt jobb mer och ringer och säger att jag vägrar jobba mer pga att jag tycker att jag har blivit fel och dåligt behandlad och börjar på de andra istället?Mvh sandra
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under uppsägningstiden fortsätter anställningsförhållandet att gälla och arbetstagaren har rätt till lön och andra anställningsförmåner under denna tid. Du som arbetstagare ska således stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden, 12 § LAS. Skulle du välja att inte iaktta din uppsägningstid kan du komma att bli skadeståndsskyldig till din arbetsgivare, 38 § LAS.

En arbetstagare har dock rätt att med omedelbar verkan avsluta sin anställning när arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren,4 § 3 st LAS. Detta kan exempelvis vara när arbetsgivaren gör sig skyldig till brott mot arbetstagaren. Då jag inte med säkerhet kan svara på huruvida det du utsatts för är tillräckligt för att du omedelbart ska kunna avsluta din anställning väljer jag att inte svara på det. Skulle en arbetstagare frånträda sin anställning med omedelbar verkan utan att det anses ha förelegat ett väsentligt kontraktsbrott från arbetsgivarens sida blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig för att denne inte beaktat sin uppsägningstid.

Med tanke på att det är arbetsgivaren som har valt att avsluta din anställning är det möjligt att arbetsgivaren anser att du inte behöver stå till deras förfogande under uppsägningstiden, vilket även medför att arbetsgivaren kan avräkna de inkomster som du under den egentliga uppsägningstiden förvärvar i den nya anställningen som du blivit erbjuden, 13 § LAS. Mitt råd till dig är därför att du tar ett samtal med din arbetsgivare och berättar att du blivit erbjuden ett annat jobb.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa följdfrågor.

Med vänliga hälsningar,

Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll