Förfarandet vid en överklagan av parkeringsbot

2020-10-30 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej! Jag har har fått en parkeringsbot. Jag ställde min bil provisoriskt under 2 dagar på en parkering ca 5-10meter från vårt hus. Den lilla parkeringen saknar P-skylt. På boten står det att bilen stått parkerad på den adress som vår fastighet heter. Troligtvis för att parkeringen inte heter något och då hade väl p-vakten 2 alternativ, skriva antingen grannens eller vår bostadsadress som är de adresser som ligger närmst. Kan jag på något sätt överklaga ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är möjligt att överklaga en parkeringsbot om man anser att den har blivit felaktigt utfärdad. Nedan följer en redogörelse för förfarandet vid en överklagan.

Allmän redogörelse
Inledningsvis ska man skilja på huruvida det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift som har upprättats. En felparkeringsavgift får utfärdas om bilen är felparkerad på gatumark, medan en kontrollavgift får utfärdas om bilen är felparkerad på upplåtet område (jfr 1 § första stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Det framgår på boten om det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift.

Felparkeringsavgift
För att överklaga en felparkeringsavgift behöver du skriftligen anmäla att du bestrider betalningsansvar för avgiften till Polismyndigheten. I denna anmälan ska du ange omständigheterna till varför du bestrider ansvaret samt åberopa den bevisning du har till stöd för ditt bestridande (9 § första stycket lagen om felparkeringsavgift).

Det som ska beaktas är att även om du bestrider parkeringsanmärkningen, så måste du betala avgiften inom den föreskrivna tiden (7 § lagen om felparkeringsavgift). Du kan alltså inte underlåta att betala även om du bestrider felparkeringsavgiften. Avgiften kommer emellertid att betalas tillbaka om Polismyndigheten beslutar att undanröja ditt betalningsansvar (15 § lagen om felparkeringsavgift).

Kontrollavgift
Om det däremot är en kontrollavgift som har upprättats, ska du istället göra en överklagan till den som har utfärdat avgiften. En kontrollavgift upprättas vanligen av en markägare eller ett parkeringsbolag om du har parkerat i strid mot gällande skyltning eller villkor på den aktuella parkeringsplatsen. Utfärdaren av boten framgår vanligen på kontrollavgiften.

I din invändning mot betalningsansvar behöver du motivera din överklagan samt bifoga eventuella handlingar som ger stöd för att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad. Det kan exempelvis vara relevanta bilder, intyg och parkeringstillstånd.

Till skillnad från en felparkeringsavgift, får du hålla inne din betalning under tiden du bestrider kontrollavgiften. Ur bevissynpunkt är det fördelaktigt att du gör bestridandet skriftligen, då rätten att hålla inne en betalning förutsätter att avgiften bestrids.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (466)
2021-06-18 Indraget körkort av parkeringsböter
2021-06-18 Får man utfärda böter som förening?
2021-06-17 Kan jag få parkeringsböter direkt efter att parkeringstiden gått ut?
2021-06-15 Två parkeringsskivor

Alla besvarade frågor (93234)