Förfalskning av namnteckning

2019-11-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag misstänker att min son har förfalskat min namntecknig i mycket viktiga handlingar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt är du intresserad av att veta om det din som har gjort är ett brott eller inte. Den bestämmelse som aktualiseras i ditt fall är brottsbalkens (BrB) 14. Kap, 1 § stycke 1 som reglerar frågor om urkundsförfalskning.

För att dins sons agerade ska anses utgöra urkundsförfalskning gäller det att en rad förutsättningar i bestämmelsen är uppfyllda. Eftersom det inte riktigt framkommer vad som har hänt och vad det rör sig om för handlingar kan jag endast ge en övergripande bild av vad som utgör urkundsförfalskning.

Urkundsförfalskning

Urkundsförfalskning kan ske på olika sätt och ett av dessa sätt att framställa en falsk urkund. En urkund är falsk om den ser ut att komma från någon från vilken den i själva verket inte gör.

Vad som är att anse med en urkund regleras i BrB 14 kap. 1 §. st. 2 och i regel måste följande kriterier vara uppfyllda för att en handling ska vara en urkund:

Handlingen är utställd som bevis,Handlingen förmedlar informationDet framgår vem som har upprättat handlingen, och Handlingen har orginalkaraktär.

Att framställa en falsk urkund kan ske på tre olika sätt, där ett utav dem är att utan lov ange annans namn.

Det krävs dessutom att handlingen i det enskilda fallet innebär fara i bevishänseende, vilket innebär att den oäkta urkunden kan tas för äkta och att den kommer att användas utanför privata sammanhang.

Sammanfattningsvis.

Alltså, för att det ska röra sig om urkundsförfalskning och således ett brott, krävs det för det för det första att de aktuella handlingarna är urkunder. Det krävs dessutom att han utan ditt samtycke har undertecknat dessa handlingar och att handlingarna utgör fara i bevishänseende. Om detta kan tänkas stämma in i ditt fall så har din son begått brottet urkundsförfalskning. Givetvis kan du kontakta Lawline på info@lawline.se för att få mer juridisk hjälp. Om du vill kan du också göra en polisanmälan.

Hoppas att allt löser sig för dig!

Med vänlig hälsning,

Sandra Kjellberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2397)
2020-08-04 Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång
2020-08-02 Hur sker gallringen från belastningsregistret?
2020-07-31 Är fällknivar utan egg olagliga?
2020-07-31 När gallras misstankeregistret?

Alla besvarade frågor (82613)